Từ điển phát âm food: phát âm và những từ liên quan đến food trong Forvo (từ baklava đến 泡蝦薑湯面)

Thể loại: food Đăng ký theo dõi food phát âm

3.964 từ được đánh dấu là "food". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần