Từ điển phát âm food: phát âm và những từ liên quan đến food trong Forvo (từ Çifte kavrulmuş đến ballotine)

Thể loại: food Đăng ký theo dõi food phát âm

4.169 từ được đánh dấu là "food". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần