Từ điển phát âm foodstuff: phát âm và những từ liên quan đến foodstuff trong Forvo (từ ål đến kefir)

Thể loại: foodstuff Đăng ký theo dõi foodstuff phát âm

82 từ được đánh dấu là "foodstuff". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần