Từ điển phát âm France: phát âm và những từ liên quan đến France trong Forvo (từ Les vins du Beaujolais đến Rene-Robert Cavelier, Sieur de La Salle)

Thể loại: France Đăng ký theo dõi France phát âm