Từ điển phát âm Galashiels: phát âm và những từ liên quan đến Galashiels trong Forvo (từ gala đến Gallae)

Thể loại: Galashiels Đăng ký theo dõi Galashiels phát âm

2 từ được đánh dấu là "Galashiels". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần