Từ điển phát âm gangnam style: phát âm và những từ liên quan đến gangnam style trong Forvo (từ 김현아 đến 강남스타일)

Thể loại: gangnam style Đăng ký theo dõi gangnam style phát âm

2 từ được đánh dấu là "gangnam style". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần