Từ điển phát âm goat: phát âm và những từ liên quan đến goat trong Forvo (từ geit đến казёл)

Thể loại: goat Đăng ký theo dõi goat phát âm

48 từ được đánh dấu là "goat". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần