Từ điển phát âm interjection: phát âm và những từ liên quan đến interjection trong Forvo

Thể loại: interjection Đăng ký theo dõi interjection phát âm

118 từ được đánh dấu là "interjection". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần
1 2 3 4 Tiếp