Từ điển phát âm italian: phát âm và những từ liên quan đến italian trong Forvo (từ Riacetech đến Moleskine)

Thể loại: italian Đăng ký theo dõi italian phát âm

168 từ được đánh dấu là "italian". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần
1 2 3 4 5 6 Tiếp