Từ điển phát âm Japan: phát âm và những từ liên quan đến Japan trong Forvo (từ Ngi̍t-pún đến kappamaki)

Thể loại: Japan Đăng ký theo dõi Japan phát âm