Từ điển phát âm Japan: phát âm và những từ liên quan đến Japan trong Forvo (từ 日本国 đến temaki)

Thể loại: Japan Đăng ký theo dõi Japan phát âm