Từ điển phát âm legend: phát âm và những từ liên quan đến legend trong Forvo

Thể loại: legend Đăng ký theo dõi legend phát âm