Từ điển phát âm legend: phát âm và những từ liên quan đến legend trong Forvo (từ Arthurian legend đến Talmud)

Thể loại: legend Đăng ký theo dõi legend phát âm