Từ điển phát âm legend: phát âm và những từ liên quan đến legend trong Forvo (từ King Arthur đến Dindrane)

Thể loại: legend Đăng ký theo dõi legend phát âm

42 từ được đánh dấu là "legend". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần