Từ điển phát âm legend: phát âm và những từ liên quan đến legend trong Forvo (từ King Arthur đến Masih Hindustan mein)

Thể loại: legend Đăng ký theo dõi legend phát âm