Từ điển phát âm mallorquín: phát âm và những từ liên quan đến mallorquín trong Forvo

Thể loại: mallorquín Đăng ký theo dõi mallorquín phát âm

1 từ được đánh dấu là "mallorquín". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần