Từ điển phát âm oriya: phát âm và những từ liên quan đến oriya trong Forvo (từ gala đến ekamra)

Thể loại: oriya Đăng ký theo dõi oriya phát âm

59 từ được đánh dấu là "oriya". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần