Từ điển phát âm pessoa: phát âm và những từ liên quan đến pessoa trong Forvo

Thể loại: pessoa Đăng ký theo dõi pessoa phát âm

8 từ được đánh dấu là "pessoa". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần