Từ điển phát âm queijo: phát âm và những từ liên quan đến queijo trong Forvo

Thể loại: queijo Đăng ký theo dõi queijo phát âm

1 từ được đánh dấu là "queijo". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần