Từ điển phát âm sports: phát âm và những từ liên quan đến sports trong Forvo (từ rojiblancos đến tsuki (突き))

Thể loại: sports Đăng ký theo dõi sports phát âm