Từ điển phát âm Stockholm: phát âm và những từ liên quan đến Stockholm trong Forvo (từ böghög đến Trons Kapell)

Thể loại: Stockholm Đăng ký theo dõi Stockholm phát âm