Từ điển phát âm substantivo de dois gêneros: phát âm và những từ liên quan đến substantivo de dois gêneros trong Forvo

Thể loại: substantivo de dois gêneros Đăng ký theo dõi substantivo de dois gêneros phát âm

14 từ được đánh dấu là "substantivo de dois gêneros". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần