Từ điển phát âm Sumerian city: phát âm và những từ liên quan đến Sumerian city trong Forvo

Thể loại: Sumerian city Đăng ký theo dõi Sumerian city phát âm

3 từ được đánh dấu là "Sumerian city". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần
  • phát âm Ur Ur [da]
  • Ghi âm từ uruk uruk [en | ind | tr] Đang chờ phát âm
  • phát âm Lagash Lagash [fr]