Từ điển phát âm sword: phát âm và những từ liên quan đến sword trong Forvo

Thể loại: sword Đăng ký theo dõi sword phát âm

50 từ được đánh dấu là "sword". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần