Từ điển phát âm UK: phát âm và những từ liên quan đến UK trong Forvo (từ Harry Styles đến Soho)

Thể loại: UK Đăng ký theo dõi UK phát âm