Từ điển phát âm verb: phát âm và những từ liên quan đến verb trong Forvo (từ агентироваться đến абортироваться)

Thể loại: verb Đăng ký theo dõi verb phát âm