Từ điển phát âm verbs in French: phát âm và những từ liên quan đến verbs in French trong Forvo (từ vous vous appelez đến goûter)

Thể loại: verbs in French Đăng ký theo dõi verbs in French phát âm

534 từ được đánh dấu là "verbs in French". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần