Những từ đã phát âm của Aceventura trong Forvo

Thành viên: Aceventura Đăng ký phát âm của Aceventura

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/10/2012 гиперстен [ru] phát âm гиперстен 0 bình chọn
10/10/2012 гипербатон [ru] phát âm гипербатон 0 bình chọn
10/10/2012 гинуть [ru] phát âm гинуть 0 bình chọn
10/10/2012 гарт [ru] phát âm гарт 0 bình chọn
10/10/2012 гашишизм [ru] phát âm гашишизм 0 bình chọn
10/10/2012 гёрлс [ru] phát âm гёрлс 0 bình chọn
10/10/2012 картами [ru] phát âm картами 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Nga

Liên hệ Aceventura


Thống kê thành viên

Phát âm: 7

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 2.424


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 17.579