Những từ đã phát âm của AdibM trong Forvo

Thành viên: AdibM Đăng ký phát âm của AdibM

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/10/2012 لاچین [fa] phát âm لاچین 0 bình chọn
17/10/2012 آلوی [fa] phát âm آلوی 0 bình chọn
17/10/2012 زیربغلش [fa] phát âm زیربغلش 0 bình chọn
17/10/2012 شده‌ی [fa] phát âm شده‌ی 0 bình chọn
17/10/2012 كره‌ی [fa] phát âm كره‌ی 0 bình chọn
17/10/2012 بگیریم [fa] phát âm بگیریم 0 bình chọn
17/10/2012 پاپی [fa] phát âm پاپی 0 bình chọn
17/10/2012 بی‌پا [fa] phát âm بی‌پا 0 bình chọn
17/10/2012 زیرش [fa] phát âm زیرش 0 bình chọn
17/10/2012 شكم‌ها [fa] phát âm شكم‌ها 0 bình chọn
17/10/2012 فالله [fa] phát âm فالله 0 bình chọn
17/10/2012 بره‌ی [fa] phát âm بره‌ی 0 bình chọn
17/10/2012 اخرى [fa] phát âm اخرى 0 bình chọn
17/10/2012 خویش‌های [fa] phát âm خویش‌های 0 bình chọn
17/10/2012 كرده‌ام [fa] phát âm كرده‌ام 0 bình chọn
17/10/2012 اخر [fa] phát âm اخر 0 bình chọn
17/10/2012 علیه‌الرحمه‌اش [fa] phát âm علیه‌الرحمه‌اش 0 bình chọn
17/10/2012 درآیی [fa] phát âm درآیی 0 bình chọn
17/10/2012 كرده [fa] phát âm كرده 0 bình chọn
17/10/2012 در سراسر [fa] phát âm در سراسر 0 bình chọn
17/10/2012 علامت اشغال [fa] phát âm علامت اشغال 0 bình chọn
17/10/2012 پر نشد [fa] phát âm پر نشد 0 bình chọn
17/10/2012 بشکل [fa] phát âm بشکل 0 bình chọn
17/10/2012 Saye be saye [fa] phát âm Saye be saye 0 bình chọn
17/10/2012 خلا صه تجربيات [fa] phát âm خلا صه تجربيات 0 bình chọn
17/10/2012 آرا [fa] phát âm آرا 0 bình chọn
17/10/2012 کلش [fa] phát âm کلش 0 bình chọn
17/10/2012 همش [fa] phát âm همش 0 bình chọn
17/10/2012 واگير [fa] phát âm واگير 0 bình chọn
17/10/2012 عشق [fa] phát âm عشق 2 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ AdibM


Thống kê thành viên

Phát âm: 53 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 4.262


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 35.061

Vị thứ theo phát âm: 4.336