Những từ đã phát âm của AdibM trong Forvo

Thành viên: AdibM Đăng ký phát âm của AdibM

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/10/2012 لاچین [fa] phát âm لاچین bình chọn
17/10/2012 آلوی [fa] phát âm آلوی bình chọn
17/10/2012 زیربغلش [fa] phát âm زیربغلش bình chọn
17/10/2012 شده‌ی [fa] phát âm شده‌ی bình chọn
17/10/2012 كره‌ی [fa] phát âm كره‌ی bình chọn
17/10/2012 بگیریم [fa] phát âm بگیریم bình chọn
17/10/2012 پاپی [fa] phát âm پاپی bình chọn
17/10/2012 بی‌پا [fa] phát âm بی‌پا bình chọn
17/10/2012 زیرش [fa] phát âm زیرش bình chọn
17/10/2012 شكم‌ها [fa] phát âm شكم‌ها bình chọn
17/10/2012 فالله [fa] phát âm فالله bình chọn
17/10/2012 بره‌ی [fa] phát âm بره‌ی bình chọn
17/10/2012 اخرى [fa] phát âm اخرى bình chọn
17/10/2012 خویش‌های [fa] phát âm خویش‌های bình chọn
17/10/2012 كرده‌ام [fa] phát âm كرده‌ام bình chọn
17/10/2012 اخر [fa] phát âm اخر bình chọn
17/10/2012 علیه‌الرحمه‌اش [fa] phát âm علیه‌الرحمه‌اش bình chọn
17/10/2012 درآیی [fa] phát âm درآیی bình chọn
17/10/2012 كرده [fa] phát âm كرده bình chọn
17/10/2012 در سراسر [fa] phát âm در سراسر bình chọn
17/10/2012 علامت اشغال [fa] phát âm علامت اشغال bình chọn
17/10/2012 پر نشد [fa] phát âm پر نشد bình chọn
17/10/2012 بشکل [fa] phát âm بشکل bình chọn
17/10/2012 Saye be saye [fa] phát âm Saye be saye bình chọn
17/10/2012 خلا صه تجربيات [fa] phát âm خلا صه تجربيات bình chọn
17/10/2012 آرا [fa] phát âm آرا bình chọn
17/10/2012 کلش [fa] phát âm کلش bình chọn
17/10/2012 همش [fa] phát âm همش bình chọn
17/10/2012 واگير [fa] phát âm واگير bình chọn
17/10/2012 عشق [fa] phát âm عشق 2 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ AdibM


Thống kê thành viên

Phát âm: 53

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 2.267


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 44.153

Vị thứ theo phát âm: 3.489