Những từ đã phát âm của Aeryzias trong Forvo

Thành viên: Aeryzias Đăng ký phát âm của Aeryzias

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/12/2011 melee [en] phát âm melee 0 bình chọn
28/07/2011 heraldic [en] phát âm heraldic 0 bình chọn
28/07/2011 codex [en] phát âm codex 0 bình chọn
28/07/2011 Bologna [en] phát âm Bologna 0 bình chọn
28/07/2011 Slytherin [en] phát âm Slytherin 0 bình chọn
28/07/2011 muggle [en] phát âm muggle 0 bình chọn
28/07/2011 British [en] phát âm British 0 bình chọn
28/07/2011 incapacitated [en] phát âm incapacitated 0 bình chọn
28/07/2011 process [en] phát âm process 1 bình chọn
28/07/2011 Google [en] phát âm Google -2 bình chọn
28/07/2011 Diamond [en] phát âm Diamond 0 bình chọn
28/07/2011 equilibrium [en] phát âm equilibrium 0 bình chọn
28/07/2011 terminology [en] phát âm terminology 1 bình chọn
28/07/2011 acolyte [en] phát âm acolyte 1 bình chọn
28/07/2011 Aristotle [en] phát âm Aristotle 0 bình chọn
28/07/2011 visitor [en] phát âm visitor 1 bình chọn
28/07/2011 crikey [en] phát âm crikey 0 bình chọn
28/07/2011 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism -1 bình chọn
28/07/2011 Lumbridge [en] phát âm Lumbridge 0 bình chọn
28/07/2011 Varrock [en] phát âm Varrock 0 bình chọn
28/07/2011 runescape [en] phát âm runescape 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ Aeryzias


Thống kê thành viên

Phát âm: 21

Từ đã thêm: 3

Bình chọn: 4 bình chọn

Số lần xem trang: 6.733


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: n/a