Thành viên:

Aeryzias

Đăng ký phát âm của Aeryzias

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
28/07/2011 Salazar Slytherin [en] phát âm Salazar Slytherin Của WMusic
28/07/2011 Lumbridge [en] phát âm Lumbridge 0 bình chọn
28/07/2011 Varrock [en] phát âm Varrock 0 bình chọn