Những từ đã thêm để phát âm của Aeryzias trong Forvo

Thành viên: Aeryzias Đăng ký phát âm của Aeryzias

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Phát âm Thông tin
28/07/2011 Salazar Slytherin [en] phát âm Salazar Slytherin Của WMusic
28/07/2011 Lumbridge [en] phát âm Lumbridge 0 bình chọn
28/07/2011 Varrock [en] phát âm Varrock 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ Aeryzias


Thống kê thành viên

Phát âm: 21

Từ đã thêm: 3

Bình chọn: 4 bình chọn

Số lần xem trang: 6.821


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: n/a