Những từ đã phát âm của Alash trong Forvo

Thành viên: Alash Đăng ký phát âm của Alash

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/01/2013 Жыртқыш [kk] phát âm Жыртқыш bình chọn
24/01/2013 Тандыр нан [kk] phát âm Тандыр нан bình chọn
24/01/2013 Шелпек [kk] phát âm Шелпек bình chọn
24/01/2013 Құмырсқа [kk] phát âm Құмырсқа bình chọn
24/01/2013 Жылан [kk] phát âm Жылан bình chọn
24/01/2013 Кесіртке [kk] phát âm Кесіртке bình chọn
24/01/2013 базар [kk] phát âm базар bình chọn
24/01/2013 мазар [kk] phát âm мазар bình chọn
24/01/2013 Қу [kk] phát âm Қу bình chọn
24/01/2013 калифорний [kk] phát âm калифорний bình chọn
24/01/2013 технеций [kk] phát âm технеций bình chọn
24/01/2013 математика [kk] phát âm математика bình chọn
24/01/2013 фермий [kk] phát âm фермий bình chọn
24/01/2013 тербий [kk] phát âm тербий bình chọn
24/01/2013 торий [kk] phát âm торий bình chọn
23/01/2013 Адай [kk] phát âm Адай bình chọn
23/01/2013 ön bilgi [tr] phát âm ön bilgi bình chọn
23/01/2013 kılınma [tr] phát âm kılınma bình chọn
23/01/2013 nadân [tr] phát âm nadân bình chọn
22/01/2013 Жоңғар [kk] phát âm Жоңғар bình chọn
22/01/2013 Қылыш [kk] phát âm Қылыш bình chọn
22/01/2013 Найзағай [kk] phát âm Найзағай bình chọn
22/01/2013 Найза [kk] phát âm Найза bình chọn
22/01/2013 семсер [kk] phát âm семсер bình chọn
22/01/2013 Ақ Орда [kk] phát âm Ақ Орда bình chọn
22/01/2013 Қазақ жері [kk] phát âm Қазақ жері bình chọn
22/01/2013 Сақау [kk] phát âm Сақау bình chọn
22/01/2013 Әскер [kk] phát âm Әскер bình chọn
22/01/2013 Елеусіз [kk] phát âm Елеусіз bình chọn
22/01/2013 Ғұн [kk] phát âm Ғұн bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Kazakhstan

Liên hệ Alash


Thống kê thành viên

Phát âm: 244 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 128

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 10.644


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 955

Vị thứ theo phát âm: 961