Những từ đã phát âm của Albatroz trong Forvo

Thành viên: Albatroz Đăng ký phát âm của Albatroz

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/07/2012 verme [pt] phát âm verme bình chọn
28/07/2012 coração [pt] phát âm coração bình chọn
28/07/2012 horizonte [pt] phát âm horizonte bình chọn
28/07/2012 coiote [pt] phát âm coiote 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/07/2012 empregada [pt] phát âm empregada bình chọn
28/07/2012 vertigem [pt] phát âm vertigem bình chọn
28/07/2012 eternidade [pt] phát âm eternidade bình chọn
28/07/2012 sorriso [pt] phát âm sorriso bình chọn
28/07/2012 caranguejo [pt] phát âm caranguejo bình chọn
28/07/2012 futebol [pt] phát âm futebol bình chọn
28/07/2012 cavaleiro [pt] phát âm cavaleiro bình chọn
28/07/2012 vingador [pt] phát âm vingador bình chọn
27/07/2012 Japão [pt] phát âm Japão 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/07/2012 transeunte [pt] phát âm transeunte bình chọn
27/07/2012 acólito [pt] phát âm acólito bình chọn
27/07/2012 Brasil [pt] phát âm Brasil bình chọn
27/07/2012 Exército [pt] phát âm Exército bình chọn
27/07/2012 corvo [pt] phát âm corvo bình chọn
27/07/2012 SIM [pt] phát âm SIM bình chọn
27/07/2012 Davi [pt] phát âm Davi bình chọn
27/07/2012 castelo [pt] phát âm castelo bình chọn
27/07/2012 albatroz [pt] phát âm albatroz bình chọn
27/07/2012 tristeza [pt] phát âm tristeza bình chọn
27/07/2012 TRABALHAR [pt] phát âm TRABALHAR bình chọn
27/07/2012 Brasília [pt] phát âm Brasília bình chọn
27/07/2012 lobo [pt] phát âm lobo bình chọn
27/07/2012 Genocídio [pt] phát âm Genocídio 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Brasil

Liên hệ Albatroz


Thống kê thành viên

Phát âm: 27 (3 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 3.642


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 38.291

Vị thứ theo phát âm: 5.791