Những từ đã phát âm của Alco trong Forvo

Thành viên: Alco Đăng ký phát âm của Alco

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/07/2012 décavaillonner [fr] phát âm décavaillonner bình chọn
04/07/2012 hallebotte [fr] phát âm hallebotte bình chọn
04/07/2012 martingale [fr] phát âm martingale bình chọn
04/07/2012 pattemouille [fr] phát âm pattemouille bình chọn
04/07/2012 poche revolver [fr] phát âm poche revolver bình chọn
04/07/2012 céramique [fr] phát âm céramique bình chọn
04/07/2012 Pineau d'Aunis [fr] phát âm Pineau d'Aunis bình chọn
04/07/2012 goyère [fr] phát âm goyère bình chọn
04/07/2012 regurgitation [fr] phát âm regurgitation bình chọn
04/07/2012 œdème [fr] phát âm œdème 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/07/2012 triple perquisition [fr] phát âm triple perquisition bình chọn
04/07/2012 Moulin à Vent [fr] phát âm Moulin à Vent bình chọn
04/07/2012 tronc artériel commun [fr] phát âm tronc artériel commun bình chọn
04/07/2012 mutisme sélectif [fr] phát âm mutisme sélectif bình chọn
04/07/2012 Essoreuse à salade [fr] phát âm Essoreuse à salade bình chọn
04/07/2012 gratin de courgettes [fr] phát âm gratin de courgettes bình chọn
04/07/2012 déshumaniser [fr] phát âm déshumaniser bình chọn
04/07/2012 cent et unième [fr] phát âm cent et unième bình chọn
04/07/2012 neuf cent un [fr] phát âm neuf cent un bình chọn
04/07/2012 mille cinq cents [fr] phát âm mille cinq cents bình chọn
04/07/2012 obscurcir [fr] phát âm obscurcir bình chọn
04/07/2012 herblay [fr] phát âm herblay bình chọn
04/07/2012 Charles Henry [fr] phát âm Charles Henry bình chọn
04/07/2012 La plus que lente [fr] phát âm La plus que lente bình chọn
04/07/2012 Jean de Xaintrailles [fr] phát âm Jean de Xaintrailles 1 bình chọn
04/07/2012 magret de canard [fr] phát âm magret de canard bình chọn
04/07/2012 simple comme bonjour [fr] phát âm simple comme bonjour -1 bình chọn
04/07/2012 arrêt de tram [fr] phát âm arrêt de tram bình chọn
04/07/2012 retarder [fr] phát âm retarder bình chọn
04/07/2012 s'arrête [fr] phát âm s'arrête bình chọn
1 2 3 4 5 6 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ Alco


Thống kê thành viên

Phát âm: 151 (6 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 40

Bình chọn: 11 bình chọn

Số lần xem trang: 10.856


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.059

Vị thứ theo phát âm: 1.477