Những từ đã phát âm của AlexKNZ trong Forvo

Thành viên: AlexKNZ Đăng ký phát âm của AlexKNZ

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/04/2013 арбузы [ru] phát âm арбузы bình chọn
07/04/2013 подкожный жир [ru] phát âm подкожный жир bình chọn
07/04/2013 бедра [ru] phát âm бедра bình chọn
29/11/2012 участница [ru] phát âm участница bình chọn
29/11/2012 получается [ru] phát âm получается bình chọn
29/11/2012 одновременно [ru] phát âm одновременно -1 bình chọn
18/10/2012 Hello [en] phát âm Hello bình chọn
14/10/2012 морковка [ru] phát âm морковка bình chọn
14/10/2012 мелочёвка [ru] phát âm мелочёвка bình chọn
14/10/2012 отключен [ru] phát âm отключен bình chọn
13/10/2012 пожалуйста [ru] phát âm пожалуйста 1 bình chọn
13/10/2012 улыбнитесь [ru] phát âm улыбнитесь bình chọn
13/10/2012 долговязый [ru] phát âm долговязый bình chọn
12/10/2012 что [ru] phát âm что bình chọn
12/10/2012 здесь [ru] phát âm здесь 1 bình chọn
12/10/2012 сдобный [ru] phát âm сдобный bình chọn
12/10/2012 сдаться [ru] phát âm сдаться bình chọn
12/10/2012 Франция [ru] phát âm Франция bình chọn
12/10/2012 Озёрки [ru] phát âm Озёрки 1 bình chọn
12/10/2012 бассейн [ru] phát âm бассейн bình chọn
12/10/2012 сдираться [ru] phát âm сдираться bình chọn
12/10/2012 Гильберт [ru] phát âm Гильберт bình chọn
05/10/2012 Ага [ru] phát âm Ага bình chọn
05/10/2012 констатировал [ru] phát âm констатировал bình chọn
05/10/2012 мумии [ru] phát âm мумии bình chọn
05/10/2012 отдыхает [ru] phát âm отдыхает bình chọn
05/10/2012 поставим [ru] phát âm поставим bình chọn
05/10/2012 изменилась [ru] phát âm изменилась bình chọn
05/10/2012 ого [ru] phát âm ого bình chọn
30/09/2012 хохол [ru] phát âm хохол bình chọn
1 2 3 4 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Nga

Liên hệ AlexKNZ


Thống kê thành viên

Phát âm: 94

Từ đã thêm: 24

Bình chọn: 12 bình chọn

Số lần xem trang: 5.397


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.915

Vị thứ theo phát âm: 2.203