Những từ đã phát âm của Algimantas trong Forvo

Thành viên: Algimantas Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Algimantas

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/03/2011 promenader [sv] phát âm promenader -1 bình chọn
07/03/2011 försummat [sv] phát âm försummat bình chọn
07/03/2011 tjatade [sv] phát âm tjatade bình chọn
07/03/2011 villkors [sv] phát âm villkors bình chọn
07/03/2011 ensammare [sv] phát âm ensammare bình chọn
07/03/2011 varaktiga [sv] phát âm varaktiga bình chọn
07/03/2011 ensamhetskänsla [sv] phát âm ensamhetskänsla bình chọn
07/03/2011 dödligt [sv] phát âm dödligt bình chọn
07/03/2011 eftersläng [sv] phát âm eftersläng bình chọn
07/03/2011 tyrolaren [sv] phát âm tyrolaren bình chọn
07/03/2011 konstnärligt [sv] phát âm konstnärligt bình chọn
07/03/2011 kritiserat [sv] phát âm kritiserat bình chọn
07/03/2011 kontinuerliga [sv] phát âm kontinuerliga bình chọn
07/03/2011 reklamfri [sv] phát âm reklamfri bình chọn
07/03/2011 Göransson [sv] phát âm Göransson bình chọn
07/03/2011 Danske [sv] phát âm Danske bình chọn
07/03/2011 epistlar [sv] phát âm epistlar bình chọn
07/03/2011 Stabbyskogen [sv] phát âm Stabbyskogen bình chọn
07/03/2011 optimistisk [sv] phát âm optimistisk bình chọn
07/03/2011 utbytte [sv] phát âm utbytte bình chọn
07/03/2011 spånade [sv] phát âm spånade bình chọn
07/03/2011 folkkampanjer [sv] phát âm folkkampanjer bình chọn
07/03/2011 populärt [sv] phát âm populärt bình chọn
07/03/2011 refuserad [sv] phát âm refuserad bình chọn
07/03/2011 degade [sv] phát âm degade bình chọn
07/03/2011 pressande [sv] phát âm pressande bình chọn
07/03/2011 befäste [sv] phát âm befäste bình chọn
07/03/2011 likheterna [sv] phát âm likheterna bình chọn
07/03/2011 stressar [sv] phát âm stressar bình chọn
07/03/2011 gunås [sv] phát âm gunås bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Jag är är ryggmärgsskadad inkomplett tetraplegiker med stort intresse för REHAB och språk. Du hittar mig på FB Algimantas vilkenas

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Thụy Điển

Liên hệ Algimantas


Thống kê thành viên

Phát âm: 851 (88 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 136

Bình chọn: 100 bình chọn

Số lần xem trang: 39.947


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 909

Vị thứ theo phát âm: 302