Những từ đã phát âm của AlineAssis trong Forvo

Thành viên: AlineAssis Đăng ký phát âm của AlineAssis

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/03/2013 estrela cadente [pt] phát âm estrela cadente 0 bình chọn
30/03/2013 insuportável [pt] phát âm insuportável 0 bình chọn
30/03/2013 cristianismo [pt] phát âm cristianismo 0 bình chọn
30/03/2013 depressivo [pt] phát âm depressivo 0 bình chọn
30/03/2013 Universidade [pt] phát âm Universidade 0 bình chọn
30/03/2013 assombração [pt] phát âm assombração 0 bình chọn
30/03/2013 felicidade [pt] phát âm felicidade 0 bình chọn
30/03/2013 alegria [pt] phát âm alegria 0 bình chọn
29/03/2013 eu quero [pt] phát âm eu quero 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Brasil

Liên hệ AlineAssis


Thống kê thành viên

Phát âm: 9

Từ đã thêm: 2

Số lần xem trang: 3.565


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 20.767

Vị thứ theo phát âm: 15.215