Những từ đã phát âm của AlineAssis trong Forvo

Thành viên: AlineAssis Đăng ký phát âm của AlineAssis

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/03/2013 estrela cadente [pt] phát âm estrela cadente bình chọn
30/03/2013 insuportável [pt] phát âm insuportável bình chọn
30/03/2013 cristianismo [pt] phát âm cristianismo bình chọn
30/03/2013 depressivo [pt] phát âm depressivo bình chọn
30/03/2013 Universidade [pt] phát âm Universidade bình chọn
30/03/2013 assombração [pt] phát âm assombração bình chọn
30/03/2013 felicidade [pt] phát âm felicidade bình chọn
30/03/2013 alegria [pt] phát âm alegria bình chọn
29/03/2013 eu quero [pt] phát âm eu quero bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Brasil

Liên hệ AlineAssis


Thống kê thành viên

Phát âm: 9

Từ đã thêm: 2

Số lần xem trang: 1.477


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 15.284

Vị thứ theo phát âm: 11.640