Những từ đã phát âm của Angela13 trong Forvo

Thành viên: Angela13 Đăng ký phát âm của Angela13

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/12/2011 concentration [en] phát âm concentration 0 bình chọn
06/12/2011 Google [en] phát âm Google 0 bình chọn
18/11/2011 Minecraft [en] phát âm Minecraft 0 bình chọn
16/11/2011 Uchiha [ja] phát âm Uchiha 0 bình chọn
16/11/2011 tower [en] phát âm tower 0 bình chọn
16/11/2011 high definition [en] phát âm high definition 0 bình chọn
16/11/2011 definition [en] phát âm definition 0 bình chọn
16/11/2011 cosplay [en] phát âm cosplay 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Canada

Liên hệ Angela13


Thống kê thành viên

Phát âm: 8

Từ đã thêm: 1

Số lần xem trang: 12.222


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 36.305

Vị thứ theo phát âm: 15.806