Những từ đã thêm để phát âm của Angela13 trong Forvo

Thành viên: Angela13 Đăng ký phát âm của Angela13

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Phát âm Thông tin
16/11/2011 Uchiha [ja] phát âm Uchiha 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Canada

Liên hệ Angela13


Thống kê thành viên

Phát âm: 8

Từ đã thêm: 1

Số lần xem trang: 12.261


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 36.320

Vị thứ theo phát âm: 15.819