Các phát âm ưa thích của Anthares

Thành viên: Anthares Đăng ký phát âm của Anthares

Xem thông tin và từ của thành viên.

Từ Nghe Thông tin
vaffanculo [it] phát âm vaffanculo Của brpadali

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ý

Liên hệ Anthares


Thống kê thành viên

Phát âm: 41 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 5 bình chọn

Số lần xem trang: 7.593


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 21.562

Vị thứ theo phát âm: 4.756