Những từ đã phát âm của Anthares trong Forvo

Thành viên: Anthares Đăng ký phát âm của Anthares

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/07/2012 significano [it] phát âm significano 0 bình chọn
25/07/2012 La Serenissima [it] phát âm La Serenissima 0 bình chọn
25/07/2012 seccatore [it] phát âm seccatore 0 bình chọn
24/07/2012 appenniniche [it] phát âm appenniniche 0 bình chọn
24/07/2012 albergaccio [it] phát âm albergaccio 0 bình chọn
24/07/2012 azienda agricola [it] phát âm azienda agricola 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/07/2012 strascicate [it] phát âm strascicate 0 bình chọn
24/07/2012 Cannoncini [it] phát âm Cannoncini 0 bình chọn
24/07/2012 Cannoncini di sfoglia [it] phát âm Cannoncini di sfoglia 0 bình chọn
24/07/2012 emana [it] phát âm emana 0 bình chọn
24/07/2012 striscione [it] phát âm striscione 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/07/2012 Lucerne [it] phát âm Lucerne 0 bình chọn
24/07/2012 vespaiola [it] phát âm vespaiola 0 bình chọn
24/07/2012 allegrini [it] phát âm allegrini 0 bình chọn
24/07/2012 malvasia delle Lipari [it] phát âm malvasia delle Lipari 0 bình chọn
24/07/2012 Casalba [it] phát âm Casalba 0 bình chọn
24/07/2012 Cassino d'Alberi [it] phát âm Cassino d'Alberi 0 bình chọn
24/07/2012 nuragus di Cagliari [it] phát âm nuragus di Cagliari 0 bình chọn
24/07/2012 rosso piceno [it] phát âm rosso piceno 0 bình chọn
24/07/2012 vinca [it] phát âm vinca 0 bình chọn
23/07/2012 Casalorzo Geroldi [it] phát âm Casalorzo Geroldi 0 bình chọn
23/07/2012 pinerolese [it] phát âm pinerolese 0 bình chọn
23/07/2012 carpentiere edile [it] phát âm carpentiere edile 0 bình chọn
23/07/2012 cenerentola [it] phát âm cenerentola 0 bình chọn
23/07/2012 marocchino [it] phát âm marocchino 0 bình chọn
23/07/2012 Maurizio [it] phát âm Maurizio 0 bình chọn
23/07/2012 vaffanculo [it] phát âm vaffanculo 1 bình chọn
23/07/2012 Gli Aristogatti [it] phát âm Gli Aristogatti 0 bình chọn
23/07/2012 sgasare [it] phát âm sgasare 0 bình chọn
23/07/2012 spaghetti all'amatriciana [it] phát âm spaghetti all'amatriciana 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ý

Liên hệ Anthares


Thống kê thành viên

Phát âm: 41 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 6 bình chọn

Số lần xem trang: 10.812


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 39.889

Vị thứ theo phát âm: 5.377