Những từ đã phát âm của Aradia trong Forvo

Thành viên: Aradia Đăng ký phát âm của Aradia

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/12/2011 cerveza [es] phát âm cerveza 1 bình chọn
01/08/2009 fluctuación [es] phát âm fluctuación 0 bình chọn
01/08/2009 fatídico [es] phát âm fatídico bình chọn
01/08/2009 fluidez [es] phát âm fluidez bình chọn
01/08/2009 flojera [es] phát âm flojera 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/08/2009 firmeza [es] phát âm firmeza 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/08/2009 franchute [es] phát âm franchute bình chọn
01/08/2009 rodapié [es] phát âm rodapié bình chọn
01/08/2009 famélico [es] phát âm famélico 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/08/2009 rompecabezas [es] phát âm rompecabezas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/08/2009 rompevientos [es] phát âm rompevientos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/08/2009 rompehielos [es] phát âm rompehielos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/08/2009 robustez [es] phát âm robustez 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/08/2009 retroceder [es] phát âm retroceder 0 bình chọn
01/08/2009 rigurosamente [es] phát âm rigurosamente bình chọn
01/08/2009 revoltoso [es] phát âm revoltoso bình chọn
01/08/2009 ridiculez [es] phát âm ridiculez bình chọn
01/08/2009 revuelta [es] phát âm revuelta bình chọn
01/08/2009 resumidero [es] phát âm resumidero bình chọn
01/08/2009 revolcarse [es] phát âm revolcarse 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/08/2009 reventón [es] phát âm reventón 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/08/2009 revalorización [es] phát âm revalorización 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/08/2009 resguardo [es] phát âm resguardo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/08/2009 retrasarse [es] phát âm retrasarse bình chọn
01/08/2009 retorcerse [es] phát âm retorcerse 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/08/2009 retraído [es] phát âm retraído bình chọn
29/07/2009 enamorado [es] phát âm enamorado bình chọn
29/07/2009 correhuela [es] phát âm correhuela bình chọn
29/07/2009 Nueva York [es] phát âm Nueva York bình chọn
29/07/2009 acento [es] phát âm acento 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Argentina

Liên hệ Aradia


Thống kê thành viên

Phát âm: 59 (18 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 4

Bình chọn: 27 bình chọn

Số lần xem trang: 10.273


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 9.862

Vị thứ theo phát âm: 3.202