Những từ đã phát âm của Aradia trong Forvo

Thành viên: Aradia Đăng ký phát âm của Aradia

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/12/2011 cerveza [es] phát âm cerveza 2 bình chọn
01/08/2009 fluctuación [es] phát âm fluctuación 0 bình chọn
01/08/2009 fatídico [es] phát âm fatídico 0 bình chọn
01/08/2009 fluidez [es] phát âm fluidez 0 bình chọn
01/08/2009 flojera [es] phát âm flojera 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/08/2009 firmeza [es] phát âm firmeza 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/08/2009 franchute [es] phát âm franchute 0 bình chọn
01/08/2009 rodapié [es] phát âm rodapié 0 bình chọn
01/08/2009 famélico [es] phát âm famélico 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/08/2009 rompecabezas [es] phát âm rompecabezas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/08/2009 rompevientos [es] phát âm rompevientos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/08/2009 rompehielos [es] phát âm rompehielos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/08/2009 robustez [es] phát âm robustez 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/08/2009 retroceder [es] phát âm retroceder 0 bình chọn
01/08/2009 rigurosamente [es] phát âm rigurosamente 0 bình chọn
01/08/2009 revoltoso [es] phát âm revoltoso 0 bình chọn
01/08/2009 ridiculez [es] phát âm ridiculez 0 bình chọn
01/08/2009 revuelta [es] phát âm revuelta 0 bình chọn
01/08/2009 resumidero [es] phát âm resumidero 0 bình chọn
01/08/2009 revolcarse [es] phát âm revolcarse 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/08/2009 reventón [es] phát âm reventón 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/08/2009 revalorización [es] phát âm revalorización 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/08/2009 resguardo [es] phát âm resguardo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/08/2009 retrasarse [es] phát âm retrasarse 0 bình chọn
01/08/2009 retorcerse [es] phát âm retorcerse 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/08/2009 retraído [es] phát âm retraído 0 bình chọn
29/07/2009 enamorado [es] phát âm enamorado 0 bình chọn
29/07/2009 correhuela [es] phát âm correhuela 0 bình chọn
29/07/2009 Nueva York [es] phát âm Nueva York 0 bình chọn
29/07/2009 acento [es] phát âm acento 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Argentina

Liên hệ Aradia


Thống kê thành viên

Phát âm: 59 (18 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 4

Bình chọn: 29 bình chọn

Số lần xem trang: 13.908


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 11.694

Vị thứ theo phát âm: 3.861