Những từ đã phát âm của Arbu trong Forvo

Thành viên: Arbu Đăng ký phát âm của Arbu

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/03/2014 ciento once [es] phát âm ciento once bình chọn
27/03/2014 Picoteo [es] phát âm Picoteo bình chọn
27/03/2014 José María Elorrieta [es] phát âm José María Elorrieta bình chọn
27/03/2012 cúrcuma [es] phát âm cúrcuma bình chọn
27/03/2012 cabaretera [es] phát âm cabaretera bình chọn
27/03/2012 currito [es] phát âm currito bình chọn
27/03/2012 cúter [es] phát âm cúter bình chọn
27/03/2012 curtidor [es] phát âm curtidor bình chọn
27/03/2012 pedanía [es] phát âm pedanía bình chọn
27/03/2012 causal [es] phát âm causal bình chọn
27/03/2012 dabuti [es] phát âm dabuti bình chọn
27/03/2012 debut [es] phát âm debut bình chọn
27/03/2012 destacarse [es] phát âm destacarse bình chọn
27/03/2012 enterradero [es] phát âm enterradero bình chọn
27/03/2012 basto [es] phát âm basto bình chọn
27/03/2012 insumiso [es] phát âm insumiso bình chọn
27/03/2012 criarse [es] phát âm criarse bình chọn
27/03/2012 distanciarse [es] phát âm distanciarse bình chọn
27/03/2012 marismas [es] phát âm marismas bình chọn
27/03/2012 desinflado [es] phát âm desinflado bình chọn
27/03/2012 chinita [es] phát âm chinita bình chọn
27/03/2012 cardiovascular [es] phát âm cardiovascular bình chọn
13/03/2012 007 [es] phát âm 007 bình chọn
13/03/2012 ¿qué pasa? [es] phát âm ¿qué pasa? bình chọn
13/03/2012 ¿qué hora es? [es] phát âm ¿qué hora es? bình chọn
13/03/2012 ¿Cuántos años tienes? [es] phát âm ¿Cuántos años tienes? bình chọn
13/03/2012 ¡Feliz Navidad! [es] phát âm ¡Feliz Navidad! bình chọn
13/03/2012 ¡Felicidades! [es] phát âm ¡Felicidades! bình chọn
13/03/2012 ¡Buen provecho! [es] phát âm ¡Buen provecho! 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/03/2012 ¡Basta! [es] phát âm ¡Basta! bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ Arbu


Thống kê thành viên

Phát âm: 75 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 5.383


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 39.133

Vị thứ theo phát âm: 2.657