Những từ đã phát âm của Arbu trong Forvo

Thành viên: Arbu Đăng ký phát âm của Arbu

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/03/2014 ciento once [es] phát âm ciento once 0 bình chọn
27/03/2014 Picoteo [es] phát âm Picoteo 0 bình chọn
27/03/2014 José María Elorrieta [es] phát âm José María Elorrieta 0 bình chọn
27/03/2012 cúrcuma [es] phát âm cúrcuma 0 bình chọn
27/03/2012 cabaretera [es] phát âm cabaretera 0 bình chọn
27/03/2012 currito [es] phát âm currito 0 bình chọn
27/03/2012 cúter [es] phát âm cúter 0 bình chọn
27/03/2012 curtidor [es] phát âm curtidor 0 bình chọn
27/03/2012 pedanía [es] phát âm pedanía 0 bình chọn
27/03/2012 causal [es] phát âm causal 0 bình chọn
27/03/2012 dabuti [es] phát âm dabuti 0 bình chọn
27/03/2012 debut [es] phát âm debut 0 bình chọn
27/03/2012 destacarse [es] phát âm destacarse 0 bình chọn
27/03/2012 enterradero [es] phát âm enterradero 0 bình chọn
27/03/2012 basto [es] phát âm basto 0 bình chọn
27/03/2012 insumiso [es] phát âm insumiso 0 bình chọn
27/03/2012 criarse [es] phát âm criarse 0 bình chọn
27/03/2012 distanciarse [es] phát âm distanciarse 0 bình chọn
27/03/2012 marismas [es] phát âm marismas 0 bình chọn
27/03/2012 desinflado [es] phát âm desinflado 0 bình chọn
27/03/2012 chinita [es] phát âm chinita 0 bình chọn
27/03/2012 cardiovascular [es] phát âm cardiovascular 1 bình chọn
13/03/2012 007 [es] phát âm 007 0 bình chọn
13/03/2012 ¿qué hora es? [es] phát âm ¿qué hora es? 0 bình chọn
13/03/2012 ¡Feliz Navidad! [es] phát âm ¡Feliz Navidad! 0 bình chọn
13/03/2012 ¡Felicidades! [es] phát âm ¡Felicidades! 0 bình chọn
13/03/2012 ¡Basta! [es] phát âm ¡Basta! 0 bình chọn
13/03/2012 ¡Basta ya! [es] phát âm ¡Basta ya! 1 bình chọn
13/03/2012 transmisible [es] phát âm transmisible 0 bình chọn
13/03/2012 transferible [es] phát âm transferible 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ Arbu


Thống kê thành viên

Phát âm: 72

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 9.414


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 31.596

Vị thứ theo phát âm: 3.371