Những từ đã phát âm của Arina_ trong Forvo

Thành viên: Arina_ Đăng ký phát âm của Arina_

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/09/2012 заросший [ru] phát âm заросший 0 bình chọn
07/09/2012 опаздывающий [ru] phát âm опаздывающий 0 bình chọn
07/09/2012 бурные аплодисменты [ru] phát âm бурные аплодисменты 0 bình chọn
07/09/2012 великан-людоед [ru] phát âm великан-людоед 0 bình chọn
07/09/2012 фруктовый сад [ru] phát âm фруктовый сад 0 bình chọn
07/09/2012 коммерция [ru] phát âm коммерция 0 bình chọn
07/09/2012 продолговатый [ru] phát âm продолговатый 0 bình chọn
07/09/2012 онемелый [ru] phát âm онемелый 0 bình chọn
07/09/2012 овсяная мука [ru] phát âm овсяная мука 0 bình chọn
07/09/2012 экспромтом [ru] phát âm экспромтом 0 bình chọn
06/09/2012 свестись к нулю [ru] phát âm свестись к нулю 0 bình chọn
06/09/2012 потерпеть неудачу [ru] phát âm потерпеть неудачу -1 bình chọn
06/09/2012 удушливый [ru] phát âm удушливый 0 bình chọn
06/09/2012 монетный двор [ru] phát âm монетный двор 0 bình chọn
06/09/2012 стенной [ru] phát âm стенной 0 bình chọn

Thông tin thành viên

First of all, thank you for the visiting my page!
The language itself is the most interesting thing we study throughout our life... As to the foreign language, I find the life itself in that.
I wish I could speak more dialects.
Have a wonderful day!


"In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on."

(c) Robert Frost

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Nga

Liên hệ Arina_


Thống kê thành viên

Phát âm: 15

Từ đã thêm: 22

Số lần xem trang: 4.000


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3.804

Vị thứ theo phát âm: 10.707