Những từ đã phát âm của Arina_ trong Forvo

Thành viên: Arina_ Đăng ký phát âm của Arina_

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/09/2012 заросший [ru] phát âm заросший 0 bình chọn
07/09/2012 опаздывающий [ru] phát âm опаздывающий 0 bình chọn
07/09/2012 бурные аплодисменты [ru] phát âm бурные аплодисменты 0 bình chọn
07/09/2012 великан-людоед [ru] phát âm великан-людоед 0 bình chọn
07/09/2012 фруктовый сад [ru] phát âm фруктовый сад 0 bình chọn
07/09/2012 коммерция [ru] phát âm коммерция 0 bình chọn
07/09/2012 продолговатый [ru] phát âm продолговатый 0 bình chọn
07/09/2012 онемелый [ru] phát âm онемелый 0 bình chọn
07/09/2012 овсяная мука [ru] phát âm овсяная мука 0 bình chọn
07/09/2012 экспромтом [ru] phát âm экспромтом 0 bình chọn
06/09/2012 свестись к нулю [ru] phát âm свестись к нулю 0 bình chọn
06/09/2012 потерпеть неудачу [ru] phát âm потерпеть неудачу 0 bình chọn
06/09/2012 удушливый [ru] phát âm удушливый 0 bình chọn
06/09/2012 монетный двор [ru] phát âm монетный двор 0 bình chọn
06/09/2012 стенной [ru] phát âm стенной 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Nga

Liên hệ Arina_


Thống kê thành viên

Phát âm: 15

Từ đã thêm: 15

Số lần xem trang: 2.894


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.557

Vị thứ theo phát âm: 9.843