Những từ đã phát âm của Arina_ trong Forvo

Thành viên: Arina_ Đăng ký phát âm của Arina_

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/09/2012 заросший [ru] phát âm заросший bình chọn
07/09/2012 опаздывающий [ru] phát âm опаздывающий bình chọn
07/09/2012 бурные аплодисменты [ru] phát âm бурные аплодисменты bình chọn
07/09/2012 великан-людоед [ru] phát âm великан-людоед bình chọn
07/09/2012 как тебя зовут [ru] phát âm как тебя зовут bình chọn
07/09/2012 фруктовый сад [ru] phát âm фруктовый сад bình chọn
07/09/2012 коммерция [ru] phát âm коммерция bình chọn
07/09/2012 продолговатый [ru] phát âm продолговатый bình chọn
07/09/2012 онемелый [ru] phát âm онемелый bình chọn
07/09/2012 овсяная мука [ru] phát âm овсяная мука bình chọn
07/09/2012 экспромтом [ru] phát âm экспромтом bình chọn
06/09/2012 свестись к нулю [ru] phát âm свестись к нулю bình chọn
06/09/2012 потерпеть неудачу [ru] phát âm потерпеть неудачу bình chọn
06/09/2012 удушливый [ru] phát âm удушливый bình chọn
06/09/2012 монетный двор [ru] phát âm монетный двор bình chọn
06/09/2012 стенной [ru] phát âm стенной bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Nga

Web: http://www.facebook.com/arina.shevtsova?ref=tn_tnmn

Liên hệ Arina_


Thống kê thành viên

Phát âm: 16

Từ đã thêm: 10

Số lần xem trang: 2.052


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 5.264

Vị thứ theo phát âm: 8.545