Những từ đã phát âm của Armanti trong Forvo Trang 6.

Thành viên: Armanti Đăng ký phát âm của Armanti

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/10/2013 апшур [cv] phát âm апшур bình chọn
05/10/2013 аравасăр [cv] phát âm аравасăр bình chọn
05/10/2013 аташлă [cv] phát âm аташлă bình chọn
05/10/2013 арарах [cv] phát âm арарах bình chọn
05/10/2013 аташу [cv] phát âm аташу bình chọn
05/10/2013 atašu [cv] phát âm atašu bình chọn
05/10/2013 аташуллă [cv] phát âm аташуллă bình chọn
05/10/2013 atašullă [cv] phát âm atašullă bình chọn
05/10/2013 аранçă [cv] phát âm аранçă bình chọn
05/10/2013 атă [cv] phát âm атă bình chọn
05/10/2013 ată [cv] phát âm ată bình chọn
05/10/2013 атă-пушмак [cv] phát âm атă-пушмак bình chọn
05/10/2013 атăçă [cv] phát âm атăçă bình chọn
05/10/2013 атăш [cv] phát âm атăш bình chọn
05/10/2013 атвит [cv] phát âm атвит bình chọn
05/10/2013 атвитсĕр [cv] phát âm атвитсĕр bình chọn
05/10/2013 атеизм [cv] phát âm атеизм bình chọn
05/10/2013 ателье [cv] phát âm ателье bình chọn
05/10/2013 атлант [cv] phát âm атлант bình chọn
05/10/2013 атомник [cv] phát âm атомник bình chọn
05/10/2013 аттан [cv] phát âm аттан bình chọn
05/10/2013 аттата [cv] phát âm аттата bình chọn
05/10/2013 атташе [cv] phát âm атташе bình chọn
05/10/2013 аттăк [cv] phát âm аттăк bình chọn
05/10/2013 ахăрсамана [cv] phát âm ахăрсамана bình chọn
05/10/2013 ahărsamana [cv] phát âm ahărsamana bình chọn
05/10/2013 ахăрт [cv] phát âm ахăрт bình chọn
05/10/2013 ahărt [cv] phát âm ahărt bình chọn
05/10/2013 ахăртнех [cv] phát âm ахăртнех bình chọn
05/10/2013 асăну [cv] phát âm асăну bình chọn

Thông tin thành viên

Fluent in Chuvash, Russian, English. I also like Turkish and Spanish. Feel free to contact for info on Chuvash.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Nga

Web: http://samahsar.blogspot.ru/?view=mosaic

Liên hệ Armanti


Thống kê thành viên

Phát âm: 2.831 (30 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1.874

Bình chọn: 31 bình chọn

Số lần xem trang: 34.494


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 158

Vị thứ theo phát âm: 116