Những từ đã phát âm của ArxVirtus trong Forvo

Thành viên: ArxVirtus Đăng ký phát âm của ArxVirtus

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/11/2012 hyphenated [en] phát âm hyphenated bình chọn
26/11/2012 derision [en] phát âm derision bình chọn
26/11/2012 mollified [en] phát âm mollified bình chọn
26/11/2012 Computer Science [en] phát âm Computer Science bình chọn
26/11/2012 derives [en] phát âm derives bình chọn
26/11/2012 paleophytologist [en] phát âm paleophytologist bình chọn
26/11/2012 paleophytology [en] phát âm paleophytology bình chọn
26/11/2012 fibrocartilaginous [en] phát âm fibrocartilaginous bình chọn
26/11/2012 microfracture [en] phát âm microfracture bình chọn
26/11/2012 benefaction [en] phát âm benefaction bình chọn
26/11/2012 beluga [en] phát âm beluga bình chọn
26/11/2012 condenser [en] phát âm condenser bình chọn
26/11/2012 webbing [en] phát âm webbing bình chọn
26/11/2012 postmark [en] phát âm postmark bình chọn
26/11/2012 down-trodden [en] phát âm down-trodden bình chọn
26/11/2012 cushioned [en] phát âm cushioned 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/11/2012 dragonian [en] phát âm dragonian bình chọn
26/11/2012 feeble [en] phát âm feeble bình chọn
26/11/2012 sundered [en] phát âm sundered bình chọn
25/11/2012 sales assistant [en] phát âm sales assistant bình chọn
25/11/2012 slow motion [en] phát âm slow motion bình chọn
25/11/2012 plausibly [en] phát âm plausibly bình chọn
25/11/2012 narrowest [en] phát âm narrowest bình chọn
25/11/2012 infernal [en] phát âm infernal bình chọn
25/11/2012 maleate [en] phát âm maleate bình chọn
25/11/2012 proportionately [en] phát âm proportionately bình chọn
25/11/2012 stertorous [en] phát âm stertorous bình chọn
25/11/2012 rehearsing [en] phát âm rehearsing bình chọn
25/11/2012 personal pronoun [en] phát âm personal pronoun bình chọn
25/11/2012 actualize [en] phát âm actualize bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ ArxVirtus


Thống kê thành viên

Phát âm: 51 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 2.765


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 3.625