Những từ đã phát âm của AshleyW trong Forvo

Thành viên: AshleyW Đăng ký phát âm của AshleyW

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/10/2011 rock [en] phát âm rock -1 bình chọn
14/10/2011 penis [en] phát âm penis 0 bình chọn
14/10/2011 pass away [en] phát âm pass away 0 bình chọn
14/10/2011 ramen noodles [en] phát âm ramen noodles 0 bình chọn
14/10/2011 soda fountain [en] phát âm soda fountain 0 bình chọn
14/10/2011 roof [en] phát âm roof 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ AshleyW


Thống kê thành viên

Phát âm: 6

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 5.624


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 17.733