Những từ đã phát âm của Athootita trong Forvo

Thành viên: Athootita Đăng ký phát âm của Athootita

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/05/2010 Jan Neruda [cs] phát âm Jan Neruda bình chọn
19/05/2010 Jakub Deml [cs] phát âm Jakub Deml bình chọn
19/05/2010 Eduard Bass [cs] phát âm Eduard Bass bình chọn
19/05/2010 Jaroslav Vrchlický [cs] phát âm Jaroslav Vrchlický bình chọn
14/05/2010 Tokio [cs] phát âm Tokio bình chọn
14/05/2010 tango [cs] phát âm tango bình chọn
14/05/2010 strach [cs] phát âm strach bình chọn
11/05/2010 slza [cs] phát âm slza bình chọn
11/05/2010 skla [cs] phát âm skla bình chọn
11/05/2010 skeptikovi [cs] phát âm skeptikovi bình chọn
11/05/2010 skeptikové [cs] phát âm skeptikové bình chọn
11/05/2010 skeptikova [cs] phát âm skeptikova bình chọn
11/05/2010 skeptikem [cs] phát âm skeptikem bình chọn
10/05/2010 skleničku [cs] phát âm skleničku bình chọn
10/05/2010 skleničkami [cs] phát âm skleničkami bình chọn
10/05/2010 sklenička [cs] phát âm sklenička bình chọn
09/05/2010 skotových [cs] phát âm skotových bình chọn
09/05/2010 skotovy [cs] phát âm skotovy bình chọn
09/05/2010 skotovu [cs] phát âm skotovu bình chọn
09/05/2010 skotovou [cs] phát âm skotovou bình chọn
09/05/2010 skotovo [cs] phát âm skotovo bình chọn
09/05/2010 skotovi [cs] phát âm skotovi bình chọn
09/05/2010 skotové [cs] phát âm skotové bình chọn
09/05/2010 skotova [cs] phát âm skotova bình chọn
09/05/2010 skotem [cs] phát âm skotem bình chọn
09/05/2010 skotech [cs] phát âm skotech bình chọn
08/05/2010 škrobené [cs] phát âm škrobené bình chọn
08/05/2010 škrob [cs] phát âm škrob bình chọn
08/05/2010 skřivanů [cs] phát âm skřivanů bình chọn
08/05/2010 skřivánčí [cs] phát âm skřivánčí bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Cộng hòa Séc

Liên hệ Athootita


Thống kê thành viên

Phát âm: 58

Từ đã thêm: 122

Số lần xem trang: 6.495


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 979

Vị thứ theo phát âm: 3.272