Những từ đã phát âm của Bahrouz trong Forvo

Thành viên: Bahrouz Đăng ký phát âm của Bahrouz

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/11/2012 daha [az] phát âm daha bình chọn
02/11/2012 dərd [az] phát âm dərd bình chọn
20/03/2011 Avropa [az] phát âm Avropa bình chọn
20/03/2011 abad [az] phát âm abad bình chọn
20/03/2011 abidə [az] phát âm abidə bình chọn
20/03/2011 absurd [az] phát âm absurd bình chọn
20/03/2011 acıq [az] phát âm acıq bình chọn
20/03/2011 Rusiya [az] phát âm Rusiya bình chọn
20/03/2011 Iran [az] phát âm Iran bình chọn
20/03/2011 İspaniya [az] phát âm İspaniya bình chọn
20/03/2011 Portuqaliya [az] phát âm Portuqaliya bình chọn
20/03/2011 Andorra [az] phát âm Andorra bình chọn
20/03/2011 Fransa [az] phát âm Fransa bình chọn
20/03/2011 Almaniya [az] phát âm Almaniya bình chọn
20/03/2011 Belçika [az] phát âm Belçika bình chọn
20/03/2011 Niderland [az] phát âm Niderland bình chọn
20/03/2011 Luksemburq [az] phát âm Luksemburq bình chọn
20/03/2011 İsveç [az] phát âm İsveç bình chọn
20/03/2011 Norveç [az] phát âm Norveç bình chọn
20/03/2011 Finlandiya [az] phát âm Finlandiya bình chọn
20/03/2011 Estoniya [az] phát âm Estoniya bình chọn
20/03/2011 Litva [az] phát âm Litva bình chọn
20/03/2011 Latviya [az] phát âm Latviya bình chọn
20/03/2011 Çexiya [az] phát âm Çexiya bình chọn
20/03/2011 Slovakiya [az] phát âm Slovakiya bình chọn
20/03/2011 Macarıstan [az] phát âm Macarıstan bình chọn
20/03/2011 Polşa [az] phát âm Polşa bình chọn
20/03/2011 Gürcüstan [az] phát âm Gürcüstan bình chọn
20/03/2011 İsveçrə [az] phát âm İsveçrə bình chọn
20/03/2011 Avstriya [az] phát âm Avstriya bình chọn
1 2 3 4 5 6 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Azerbaijan

Liên hệ Bahrouz


Thống kê thành viên

Phát âm: 161 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 54

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 13.482


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.681

Vị thứ theo phát âm: 1.394