Thành viên:

BaileysOnIce

Đăng ký phát âm của BaileysOnIce

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/04/2016 Suraiya Faroqhi [de] phát âm Suraiya Faroqhi 0 bình chọn
26/04/2016 Dean Kukan [de] phát âm Dean Kukan 0 bình chọn
26/04/2016 Mewael [de] phát âm Mewael 0 bình chọn
26/04/2016 Ginsburgh [de] phát âm Ginsburgh 0 bình chọn
26/04/2016 Morris Trachsler [de] phát âm Morris Trachsler 0 bình chọn
26/04/2016 Reto Schäppi [de] phát âm Reto Schäppi 0 bình chọn
26/04/2016 Reto Suri [de] phát âm Reto Suri 0 bình chọn
26/04/2016 Damien Brunner [de] phát âm Damien Brunner 0 bình chọn
26/04/2016 Kevin Sharp [de] phát âm Kevin Sharp 0 bình chọn
26/04/2016 Dennis Endras [de] phát âm Dennis Endras 0 bình chọn
26/04/2016 Yasin Ehliz [de] phát âm Yasin Ehliz 0 bình chọn
26/04/2016 Roman Josi [de] phát âm Roman Josi 0 bình chọn
26/04/2016 Yannic Seidenberg [de] phát âm Yannic Seidenberg 0 bình chọn
26/04/2016 Reto Berra [de] phát âm Reto Berra 0 bình chọn
26/04/2016 Nikolai Goc [de] phát âm Nikolai Goc 0 bình chọn
26/04/2016 Kevin Fiala [de] phát âm Kevin Fiala 0 bình chọn
26/04/2016 Daniel Pietta [de] phát âm Daniel Pietta 0 bình chọn
26/04/2016 fahre [de] phát âm fahre 0 bình chọn
26/01/2009 Vermittler [de] phát âm Vermittler 0 bình chọn
26/01/2009 Zivilisation [de] phát âm Zivilisation 0 bình chọn
26/01/2009 umgebracht [de] phát âm umgebracht 0 bình chọn
26/01/2009 zwingend [de] phát âm zwingend 0 bình chọn
26/01/2009 etage [de] phát âm etage 0 bình chọn
26/01/2009 mächtig [de] phát âm mächtig 0 bình chọn
26/01/2009 einseitig [de] phát âm einseitig 0 bình chọn
26/01/2009 ewig [de] phát âm ewig 0 bình chọn
25/01/2009 Jahrzehnt [de] phát âm Jahrzehnt 0 bình chọn
25/01/2009 Katholiken [de] phát âm Katholiken 0 bình chọn
25/01/2009 unterrichtet [de] phát âm unterrichtet 0 bình chọn
25/01/2009 beschließen [de] phát âm beschließen 0 bình chọn