Thành viên:

Bartleby

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/08/2015 hat gebracht [de] phát âm hat gebracht 1 bình chọn
23/08/2015 bricht ein [de] phát âm bricht ein 1 bình chọn
23/08/2015 hat gebrannt [de] phát âm hat gebrannt 1 bình chọn
23/08/2015 Anschlussrehabilitation [de] phát âm Anschlussrehabilitation 0 bình chọn
23/08/2015 Pflegeheimpatient [de] phát âm Pflegeheimpatient 0 bình chọn
23/08/2015 hat gebeten [de] phát âm hat gebeten 1 bình chọn
23/08/2015 ist geblieben [de] phát âm ist geblieben 1 bình chọn
23/08/2015 die Koalition [de] phát âm die Koalition 0 bình chọn
23/08/2015 hat gebraten [de] phát âm hat gebraten 1 bình chọn
23/08/2015 hat gebrochen [de] phát âm hat gebrochen 1 bình chọn
23/08/2015 Direkteinweisung [de] phát âm Direkteinweisung 0 bình chọn
23/08/2015 hat geboten [de] phát âm hat geboten 0 bình chọn
23/08/2015 hat betrogen [de] phát âm hat betrogen 1 bình chọn
23/08/2015 hat besprochen [de] phát âm hat besprochen 0 bình chọn
23/08/2015 bezieht sich [de] phát âm bezieht sich 0 bình chọn
23/08/2015 betrügt [de] phát âm betrügt 1 bình chọn
23/08/2015 beschreibt [de] phát âm beschreibt 1 bình chọn
23/08/2015 hat bestanden [de] phát âm hat bestanden 1 bình chọn
23/08/2015 hat bekommen [de] phát âm hat bekommen 0 bình chọn
23/08/2015 die Poesie [de] phát âm die Poesie 0 bình chọn
23/08/2015 hat bewiesen [de] phát âm hat bewiesen 1 bình chọn
23/08/2015 gab bekannt [de] phát âm gab bekannt 1 bình chọn
23/08/2015 hat betragen [de] phát âm hat betragen 1 bình chọn
23/08/2015 die Lehrerin [de] phát âm die Lehrerin 0 bình chọn
23/08/2015 Bundesligageschichte [de] phát âm Bundesligageschichte 0 bình chọn
23/08/2015 der Onkel [de] phát âm der Onkel 0 bình chọn
23/08/2015 der Brief [de] phát âm der Brief 0 bình chọn
23/08/2015 der Freund [de] phát âm der Freund 0 bình chọn
23/08/2015 der König [de] phát âm der König 0 bình chọn
23/08/2015 der Laden [de] phát âm der Laden 0 bình chọn