Thành viên:

Bartleby

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/06/2016 von heute auf morgen [de] phát âm von heute auf morgen 1 bình chọn
20/06/2016 Bis morgen. [de] phát âm Bis morgen. 1 bình chọn
20/06/2016 der Vormittag [de] phát âm der Vormittag 1 bình chọn
20/06/2016 der Mittag [de] phát âm der Mittag 1 bình chọn
19/06/2016 die Gans [de] phát âm die Gans 1 bình chọn
19/06/2016 Vahlen [de] phát âm Vahlen 0 bình chọn
19/06/2016 Illustrierter [de] phát âm Illustrierter 0 bình chọn
19/06/2016 Patscherkofel [de] phát âm Patscherkofel 0 bình chọn
19/06/2016 Gurken [de] phát âm Gurken 0 bình chọn
19/06/2016 Obst [de] phát âm Obst 1 bình chọn
18/06/2016 Doeberl [de] phát âm Doeberl 0 bình chọn
18/06/2016 Hebel [de] phát âm Hebel 0 bình chọn
17/06/2016 Leonce [de] phát âm Leonce 0 bình chọn
17/06/2016 der [de] phát âm der 1 bình chọn
17/06/2016 steuerrelevant [de] phát âm steuerrelevant 0 bình chọn
17/06/2016 ladungsfähig [de] phát âm ladungsfähig 0 bình chọn
17/06/2016 Folkloregruppe [de] phát âm Folkloregruppe 0 bình chọn
15/06/2016 Der Arzt schreibt mir Medizin auf. [de] phát âm Der Arzt schreibt mir Medizin auf. 1 bình chọn
15/06/2016 Meinhardiner [de] phát âm Meinhardiner 1 bình chọn
15/06/2016 die Schafblattern [de] phát âm die Schafblattern 1 bình chọn
15/06/2016 Ihr Mann stirbt durch einen Schlaganfall [de] phát âm Ihr Mann stirbt durch einen Schlaganfall 0 bình chọn
15/06/2016 die Osteoporose [de] phát âm die Osteoporose 0 bình chọn
15/06/2016 die Anästhesie [de] phát âm die Anästhesie 0 bình chọn
15/06/2016 die Gehirnblutung [de] phát âm die Gehirnblutung 1 bình chọn
15/06/2016 die Analyse [de] phát âm die Analyse 0 bình chọn
15/06/2016 Entwicklungsbild [de] phát âm Entwicklungsbild 0 bình chọn
15/06/2016 Ich leide an Schlaflosigkeit. [de] phát âm Ich leide an Schlaflosigkeit. 0 bình chọn
15/06/2016 lokale Anästhesie [de] phát âm lokale Anästhesie 0 bình chọn
15/06/2016 Oberschenkelhalsbrüche [de] phát âm Oberschenkelhalsbrüche 0 bình chọn
15/06/2016 Antithrombosestrumpf [de] phát âm Antithrombosestrumpf 0 bình chọn