Những từ đã phát âm của Bartleby trong Forvo Trang 10.

Thành viên: Bartleby Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/09/2014 Autorenpaar [de] phát âm Autorenpaar 0 bình chọn
14/09/2014 lautmalerisch [de] phát âm lautmalerisch 0 bình chọn
14/09/2014 Innenpfosten [de] phát âm Innenpfosten 0 bình chọn
14/09/2014 Baindt [de] phát âm Baindt 0 bình chọn
14/09/2014 Sprachbehinderung [de] phát âm Sprachbehinderung 0 bình chọn
14/09/2014 sprachbehindert [de] phát âm sprachbehindert 0 bình chọn
14/09/2014 Körperbehinderte [de] phát âm Körperbehinderte 0 bình chọn
14/09/2014 untermauert [de] phát âm untermauert 0 bình chọn
14/09/2014 fortgeblieben [de] phát âm fortgeblieben 0 bình chọn
14/09/2014 geschmettert [de] phát âm geschmettert 0 bình chọn
14/09/2014 Strafraumkante [de] phát âm Strafraumkante 0 bình chọn
14/09/2014 Brautstand [de] phát âm Brautstand 0 bình chọn
14/09/2014 Brautring [de] phát âm Brautring 0 bình chọn
14/09/2014 heraufgesetzt [de] phát âm heraufgesetzt 0 bình chọn
14/09/2014 hingesetzt [de] phát âm hingesetzt 0 bình chọn
14/09/2014 aufgesetzt [de] phát âm aufgesetzt 0 bình chọn
14/09/2014 Saisonsieg [de] phát âm Saisonsieg 0 bình chọn
14/09/2014 Aluminiumtreffer [de] phát âm Aluminiumtreffer 0 bình chọn
14/09/2014 missgelaunt [de] phát âm missgelaunt 0 bình chọn
14/09/2014 Bauernbarock [de] phát âm Bauernbarock 0 bình chọn
14/09/2014 gefoult [de] phát âm gefoult 0 bình chọn
14/09/2014 geschrubbt [de] phát âm geschrubbt 0 bình chọn
14/09/2014 Außennetz [de] phát âm Außennetz 0 bình chọn
14/09/2014 Inaktivität [de] phát âm Inaktivität 0 bình chọn
14/09/2014 südostasiatisch [de] phát âm südostasiatisch 0 bình chọn
14/09/2014 Ostafrika [de] phát âm Ostafrika 0 bình chọn
14/09/2014 Westafrika [de] phát âm Westafrika 0 bình chọn
14/09/2014 aufgezogen [de] phát âm aufgezogen 0 bình chọn
14/09/2014 Molluskengeld [de] phát âm Molluskengeld 0 bình chọn
14/09/2014 Kaurigeld [de] phát âm Kaurigeld 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Đức

Liên hệ Bartleby


Thống kê thành viên

Phát âm: 167.011 (79 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 33.854

Bình chọn: 243 bình chọn

Số lần xem trang: 192.052


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 10

Vị thứ theo phát âm: 1