Những từ đã phát âm của Bartleby trong Forvo Trang 10.

Thành viên: Bartleby Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/09/2014 Böhmer [de] phát âm Böhmer 0 bình chọn
29/09/2014 Schurz [de] phát âm Schurz 0 bình chọn
29/09/2014 Pyrexx [de] phát âm Pyrexx 0 bình chọn
29/09/2014 Kinderfunk [de] phát âm Kinderfunk 0 bình chọn
29/09/2014 Kipfel [de] phát âm Kipfel 0 bình chọn
29/09/2014 Schulfunk [de] phát âm Schulfunk 0 bình chọn
29/09/2014 Kirschbranntwein [de] phát âm Kirschbranntwein 0 bình chọn
29/09/2014 Quittenbranntwein [de] phát âm Quittenbranntwein 0 bình chọn
29/09/2014 Kirschenbaum [de] phát âm Kirschenbaum 0 bình chọn
29/09/2014 Klassenvorstand [de] phát âm Klassenvorstand 0 bình chọn
29/09/2014 Kleingewerbetreibende [de] phát âm Kleingewerbetreibende 0 bình chọn
29/09/2014 Kleinomnibus [de] phát âm Kleinomnibus 0 bình chọn
29/09/2014 Knollen [de] phát âm Knollen 0 bình chọn
29/09/2014 Hochstein [de] phát âm Hochstein 0 bình chọn
28/09/2014 Spannstahldrähte [de] phát âm Spannstahldrähte 0 bình chọn
28/09/2014 Vorspannkräfte [de] phát âm Vorspannkräfte 0 bình chọn
28/09/2014 Mischungsentwürfe [de] phát âm Mischungsentwürfe 0 bình chọn
28/09/2014 Verbundmechanismen [de] phát âm Verbundmechanismen 0 bình chọn
28/09/2014 Rippenstähle [de] phát âm Rippenstähle 0 bình chọn
28/09/2014 Birkenmeier [de] phát âm Birkenmeier 0 bình chọn
28/09/2014 Spaltzugkräfte [de] phát âm Spaltzugkräfte 0 bình chọn
28/09/2014 Stahlkräfte [de] phát âm Stahlkräfte 0 bình chọn
28/09/2014 Rißbreite [de] phát âm Rißbreite 0 bình chọn
28/09/2014 Rundumversorgung [de] phát âm Rundumversorgung 0 bình chọn
28/09/2014 Spanngliedkräfte [de] phát âm Spanngliedkräfte 0 bình chọn
28/09/2014 Schönekeß [de] phát âm Schönekeß 0 bình chọn
28/09/2014 Leichtzuschläge [de] phát âm Leichtzuschläge 0 bình chọn
28/09/2014 Tonmineralien [de] phát âm Tonmineralien 0 bình chọn
28/09/2014 Blähöfen [de] phát âm Blähöfen 0 bình chọn
28/09/2014 Zuschlagskörner [de] phát âm Zuschlagskörner 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Đức

Liên hệ Bartleby


Thống kê thành viên

Phát âm: 168.549 (80 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 34.538

Bình chọn: 252 bình chọn

Số lần xem trang: 197.445


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 11

Vị thứ theo phát âm: 1