Những từ đã phát âm của Bartleby trong Forvo Trang 10.

Thành viên: Bartleby Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/07/2014 SEPA-Mandat [de] phát âm SEPA-Mandat 0 bình chọn
21/07/2014 polnischsprechend [de] phát âm polnischsprechend 0 bình chọn
21/07/2014 machen [de] phát âm machen 0 bình chọn
21/07/2014 Carl August von Alten [de] phát âm Carl August von Alten 0 bình chọn
21/07/2014 Eberhardt Otto Georg von Bock [de] phát âm Eberhardt Otto Georg von Bock 0 bình chọn
21/07/2014 Franz Schachinger [de] phát âm Franz Schachinger 0 bình chọn
20/07/2014 Familienanschluss [de] phát âm Familienanschluss 0 bình chọn
20/07/2014 Bauernhöfe [de] phát âm Bauernhöfe 0 bình chọn
20/07/2014 Musikwettbewerb [de] phát âm Musikwettbewerb 0 bình chọn
20/07/2014 Themenportal [de] phát âm Themenportal 0 bình chọn
20/07/2014 losgelassen [de] phát âm losgelassen 0 bình chọn
20/07/2014 ausgeschimpft [de] phát âm ausgeschimpft 0 bình chọn
20/07/2014 WM-Halbfinalist [de] phát âm WM-Halbfinalist 0 bình chọn
20/07/2014 Rufweite [de] phát âm Rufweite 0 bình chọn
20/07/2014 madigmachen [de] phát âm madigmachen 0 bình chọn
20/07/2014 Mondlandefähre [de] phát âm Mondlandefähre 0 bình chọn
20/07/2014 Rauminhalt [de] phát âm Rauminhalt 0 bình chọn
20/07/2014 Schulausstellung [de] phát âm Schulausstellung 0 bình chọn
20/07/2014 Klassenausstellung [de] phát âm Klassenausstellung 0 bình chọn
20/07/2014 Schülerausstellung [de] phát âm Schülerausstellung 0 bình chọn
20/07/2014 Laienausstellung [de] phát âm Laienausstellung 0 bình chọn
20/07/2014 Laiendarstellung [de] phát âm Laiendarstellung 0 bình chọn
20/07/2014 Pornoamateur [de] phát âm Pornoamateur 0 bình chọn
20/07/2014 Stallmeister [de] phát âm Stallmeister 0 bình chọn
20/07/2014 XML-Parser [de] phát âm XML-Parser 0 bình chọn
20/07/2014 XML-Daten [de] phát âm XML-Daten 0 bình chọn
20/07/2014 XML-Regel [de] phát âm XML-Regel 0 bình chọn
20/07/2014 XML-Element [de] phát âm XML-Element 0 bình chọn
20/07/2014 XML-Anwendung [de] phát âm XML-Anwendung 0 bình chọn
20/07/2014 zwangseingewiesen [de] phát âm zwangseingewiesen 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Đức

Liên hệ Bartleby


Thống kê thành viên

Phát âm: 158.378 (74 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 30.969

Bình chọn: 205 bình chọn

Số lần xem trang: 166.173


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 11

Vị thứ theo phát âm: 1