Những từ đã phát âm của Bartleby trong Forvo Trang 10.

Thành viên: Bartleby Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/08/2014 Namensdeutung [de] phát âm Namensdeutung 0 bình chọn
28/08/2014 Menschenschinder [de] phát âm Menschenschinder 0 bình chọn
28/08/2014 Radioübertragung [de] phát âm Radioübertragung 0 bình chọn
28/08/2014 Packungsrand [de] phát âm Packungsrand 0 bình chọn
28/08/2014 Arnholt [de] phát âm Arnholt 0 bình chọn
28/08/2014 Einkaufsbeleg [de] phát âm Einkaufsbeleg 0 bình chọn
28/08/2014 gebölkt [de] phát âm gebölkt 0 bình chọn
28/08/2014 weggerückt [de] phát âm weggerückt 0 bình chọn
28/08/2014 weggedrückt [de] phát âm weggedrückt 0 bình chọn
28/08/2014 deklassiert [de] phát âm deklassiert 0 bình chọn
28/08/2014 einkassiert [de] phát âm einkassiert 0 bình chọn
28/08/2014 Steter Tropfen höhlt den Stein [de] phát âm Steter Tropfen höhlt den Stein 0 bình chọn
28/08/2014 ein Tropfen auf den heißen Stein [de] phát âm ein Tropfen auf den heißen Stein 0 bình chọn
28/08/2014 ein guter Tropfen [de] phát âm ein guter Tropfen 0 bình chọn
28/08/2014 überbieten [de] phát âm überbieten 0 bình chọn
28/08/2014 unterboten [de] phát âm unterboten 0 bình chọn
28/08/2014 überboten [de] phát âm überboten 0 bình chọn
28/08/2014 Bildkommunikation [de] phát âm Bildkommunikation 0 bình chọn
28/08/2014 Sprachkommunikation [de] phát âm Sprachkommunikation 0 bình chọn
28/08/2014 Mobilgerät [de] phát âm Mobilgerät 0 bình chọn
28/08/2014 Kinemathograph [de] phát âm Kinemathograph 0 bình chọn
28/08/2014 Vorstadtkino [de] phát âm Vorstadtkino 0 bình chọn
28/08/2014 Klangapparatur [de] phát âm Klangapparatur 0 bình chọn
28/08/2014 Postausgangsmappe [de] phát âm Postausgangsmappe 0 bình chọn
28/08/2014 resort [de] phát âm resort 0 bình chọn
28/08/2014 Maurerporsche [de] phát âm Maurerporsche 0 bình chọn
27/08/2014 parodiert [de] phát âm parodiert 0 bình chọn
27/08/2014 miaut [de] phát âm miaut 0 bình chọn
27/08/2014 gebrüllt [de] phát âm gebrüllt 0 bình chọn
27/08/2014 gebellt [de] phát âm gebellt 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Đức

Liên hệ Bartleby


Thống kê thành viên

Phát âm: 165.424 (78 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 32.935

Bình chọn: 233 bình chọn

Số lần xem trang: 182.528


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 10

Vị thứ theo phát âm: 1