Thành viên: Bartleby Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/07/2015 Flüchtlingsunterkünfte [de] phát âm Flüchtlingsunterkünfte 0 bình chọn
29/07/2015 Flüchtlingsunterkunft [de] phát âm Flüchtlingsunterkunft 0 bình chọn
29/07/2015 Eusterschulte [de] phát âm Eusterschulte 0 bình chọn
29/07/2015 phosphate [de] phát âm phosphate 0 bình chọn
29/07/2015 Mailänderinnen [de] phát âm Mailänderinnen 0 bình chọn
29/07/2015 Mailänderin [de] phát âm Mailänderin 0 bình chọn
29/07/2015 Liebestränke [de] phát âm Liebestränke 0 bình chọn
29/07/2015 Liebestrank [de] phát âm Liebestrank 0 bình chọn
29/07/2015 Gefälligkeitsalibi [de] phát âm Gefälligkeitsalibi 0 bình chọn
29/07/2015 darniedergelegen [de] phát âm darniedergelegen 0 bình chọn
29/07/2015 daniedergelegen [de] phát âm daniedergelegen 0 bình chọn
29/07/2015 daniederliegen [de] phát âm daniederliegen 0 bình chọn
29/07/2015 brachgelegen [de] phát âm brachgelegen 0 bình chọn
29/07/2015 südsüdöstlich [de] phát âm südsüdöstlich 0 bình chọn
29/07/2015 südsüdwestlich [de] phát âm südsüdwestlich 0 bình chọn
29/07/2015 nordnordwestlich [de] phát âm nordnordwestlich 0 bình chọn
29/07/2015 nordnordöstlich [de] phát âm nordnordöstlich 0 bình chọn
29/07/2015 hinterhergehechelt [de] phát âm hinterhergehechelt 0 bình chọn
29/07/2015 Nachbelastung [de] phát âm Nachbelastung 0 bình chọn
29/07/2015 nachbelastet [de] phát âm nachbelastet 0 bình chọn
29/07/2015 nachbelasten [de] phát âm nachbelasten 0 bình chọn
29/07/2015 hofgehalten [de] phát âm hofgehalten 0 bình chọn
28/07/2015 Lampions [de] phát âm Lampions 0 bình chọn
28/07/2015 Zwickelerlass [de] phát âm Zwickelerlass 0 bình chọn
28/07/2015 Flughafen Berlin-Schönefeld [de] phát âm Flughafen Berlin-Schönefeld 1 bình chọn
28/07/2015 klammer [de] phát âm klammer 0 bình chọn
27/07/2015 Eigenhaut [de] phát âm Eigenhaut 0 bình chọn
27/07/2015 Ephraimiten [de] phát âm Ephraimiten 0 bình chọn
27/07/2015 Sträflingskleidung [de] phát âm Sträflingskleidung 0 bình chọn
27/07/2015 Strandopsicht [nds] phát âm Strandopsicht 0 bình chọn