Thành viên:

Bartleby

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/10/2016 reagieren auf [de] phát âm reagieren auf 0 bình chọn
23/10/2016 Textzusammenhang [de] phát âm Textzusammenhang 0 bình chọn
22/10/2016 alterssichtig [de] phát âm alterssichtig 0 bình chọn
22/10/2016 niederoktanig [de] phát âm niederoktanig 0 bình chọn
22/10/2016 Weiterbildungslehrgang [de] phát âm Weiterbildungslehrgang 0 bình chọn
22/10/2016 Fockensteinstraße [de] phát âm Fockensteinstraße 0 bình chọn
22/10/2016 Trinkwasserdesinfektion [de] phát âm Trinkwasserdesinfektion 0 bình chọn
22/10/2016 Elektrodenreinigung [de] phát âm Elektrodenreinigung 0 bình chọn
22/10/2016 Behälterumschalter [de] phát âm Behälterumschalter 0 bình chọn
22/10/2016 Bereitungsanlage [de] phát âm Bereitungsanlage 0 bình chọn
22/10/2016 Ausgangschemikalie [de] phát âm Ausgangschemikalie 0 bình chọn
22/10/2016 Chlorgasausbrüche [de] phát âm Chlorgasausbrüche 0 bình chọn
22/10/2016 Chlorgaswarngerät [de] phát âm Chlorgaswarngerät 0 bình chọn
22/10/2016 Chlorgasausbruch [de] phát âm Chlorgasausbruch 0 bình chọn
22/10/2016 Chlorfässer [de] phát âm Chlorfässer 0 bình chọn
22/10/2016 Chlordosierräume [de] phát âm Chlordosierräume 0 bình chọn
22/10/2016 Chlorgasdosieranlage [de] phát âm Chlorgasdosieranlage 0 bình chọn
22/10/2016 Chlorflasche [de] phát âm Chlorflasche 0 bình chọn
22/10/2016 Chlorgaszugabemengen [de] phát âm Chlorgaszugabemengen 0 bình chọn
22/10/2016 Chlorwert [de] phát âm Chlorwert 0 bình chọn
22/10/2016 Chlordosierung [de] phát âm Chlordosierung 0 bình chọn
22/10/2016 Chlorüberschuss [de] phát âm Chlorüberschuss 0 bình chọn
22/10/2016 Chlormessung [de] phát âm Chlormessung 0 bình chọn
22/10/2016 Chlormessgerät [de] phát âm Chlormessgerät 0 bình chọn
22/10/2016 Chlorbehälter [de] phát âm Chlorbehälter 0 bình chọn
22/10/2016 Chlorentnahme [de] phát âm Chlorentnahme 0 bình chọn
22/10/2016 Chlormenge [de] phát âm Chlormenge 0 bình chọn
22/10/2016 Chlorgasverfahren [de] phát âm Chlorgasverfahren 0 bình chọn
22/10/2016 Chlorverdampfung [de] phát âm Chlorverdampfung 0 bình chọn
22/10/2016 Badewannenfüllung [de] phát âm Badewannenfüllung 0 bình chọn