Thành viên:

Bartleby

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/11/2015 Sparerinnen [de] phát âm Sparerinnen 0 bình chọn
08/11/2015 Preisübergabe [de] phát âm Preisübergabe 0 bình chọn
08/11/2015 Es tut mir leid [de] phát âm Es tut mir leid 0 bình chọn
08/11/2015 Haenchen [de] phát âm Haenchen 0 bình chọn
08/11/2015 beschildern [de] phát âm beschildern 0 bình chọn
07/11/2015 Liebhaberin [de] phát âm Liebhaberin 0 bình chọn
07/11/2015 Kontrastierung [de] phát âm Kontrastierung 0 bình chọn
07/11/2015 erheblich [de] phát âm erheblich 0 bình chọn
07/11/2015 widersteht [de] phát âm widersteht 0 bình chọn
07/11/2015 glühn [de] phát âm glühn 0 bình chọn
07/11/2015 Adern [de] phát âm Adern 0 bình chọn
07/11/2015 Atomphysiker [de] phát âm Atomphysiker 0 bình chọn
07/11/2015 Notizbüchlein [de] phát âm Notizbüchlein 0 bình chọn
07/11/2015 Stablampe [de] phát âm Stablampe 0 bình chọn
07/11/2015 Sonderbotschafterinnen [de] phát âm Sonderbotschafterinnen 0 bình chọn
07/11/2015 Sonderbotschafterin [de] phát âm Sonderbotschafterin 0 bình chọn
07/11/2015 Sonderbotschafter [de] phát âm Sonderbotschafter 0 bình chọn
07/11/2015 Ratzborg [nds] phát âm Ratzborg 0 bình chọn
07/11/2015 Zerbst [nds] phát âm Zerbst 0 bình chọn
07/11/2015 Allenstein [nds] phát âm Allenstein 0 bình chọn
07/11/2015 Holsten [nds] phát âm Holsten 0 bình chọn
07/11/2015 Hamborger [nds] phát âm Hamborger 0 bình chọn
07/11/2015 Haselhorst [de] phát âm Haselhorst 0 bình chọn
07/11/2015 Betttuch [de] phát âm Betttuch 0 bình chọn
07/11/2015 duftige Gardine [de] phát âm duftige Gardine 0 bình chọn
07/11/2015 Klubtisch [de] phát âm Klubtisch 0 bình chọn
06/11/2015 Kantschnieder [de] phát âm Kantschnieder 0 bình chọn
06/11/2015 joggt [de] phát âm joggt 0 bình chọn
05/11/2015 Udo Dirkschneider [de] phát âm Udo Dirkschneider 0 bình chọn
05/11/2015 Wilhelm Olbers Focke [de] phát âm Wilhelm Olbers Focke 0 bình chọn