Thành viên:

Bartleby

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/09/2015 emo­ti­o­nell [de] phát âm emo­ti­o­nell 0 bình chọn
23/09/2015 Fachfleischerei [de] phát âm Fachfleischerei 0 bình chọn
22/09/2015 Die Prinzessin auf der Erbse [de] phát âm Die Prinzessin auf der Erbse 0 bình chọn
22/09/2015 Fürstin Gina von und zu Liechtenstein [de] phát âm Fürstin Gina von und zu Liechtenstein 0 bình chọn
22/09/2015 Gräfin Georgine von Wilczek [de] phát âm Gräfin Georgine von Wilczek 0 bình chọn
22/09/2015 Himmelshöhn [de] phát âm Himmelshöhn 0 bình chọn
22/09/2015 Wilchek [de] phát âm Wilchek 0 bình chọn
22/09/2015 wunderbarlich [de] phát âm wunderbarlich 0 bình chọn
22/09/2015 Rosinfarbe [de] phát âm Rosinfarbe 0 bình chọn
22/09/2015 Rohstoffverarbeitungsindustrie [de] phát âm Rohstoffverarbeitungsindustrie 0 bình chọn
22/09/2015 Übungsgrammatik [de] phát âm Übungsgrammatik 0 bình chọn
22/09/2015 erkennet [de] phát âm erkennet 0 bình chọn
22/09/2015 Wörthersee [de] phát âm Wörthersee 0 bình chọn
22/09/2015 völlige [de] phát âm völlige 0 bình chọn
22/09/2015 Diplome [de] phát âm Diplome 0 bình chọn
22/09/2015 Ostara [de] phát âm Ostara 0 bình chọn
22/09/2015 Hinterzunge [de] phát âm Hinterzunge 0 bình chọn
21/09/2015 trichotom [de] phát âm trichotom 0 bình chọn
21/09/2015 Leska [de] phát âm Leska 0 bình chọn
21/09/2015 Wunderwald [de] phát âm Wunderwald 0 bình chọn
21/09/2015 Joachim Conrad Loddiges [de] phát âm Joachim Conrad Loddiges 0 bình chọn
21/09/2015 Übersetzerausbildung [de] phát âm Übersetzerausbildung 0 bình chọn
21/09/2015 Tiergartenstraße [de] phát âm Tiergartenstraße 0 bình chọn
21/09/2015 Gemütsschwankungen [de] phát âm Gemütsschwankungen 0 bình chọn
21/09/2015 Gemütsschwankung [de] phát âm Gemütsschwankung 0 bình chọn
21/09/2015 Barßel [de] phát âm Barßel 0 bình chọn
21/09/2015 Omeletts [de] phát âm Omeletts 0 bình chọn
21/09/2015 die Reisetasche [de] phát âm die Reisetasche 0 bình chọn
21/09/2015 der Fahrer [de] phát âm der Fahrer 0 bình chọn
21/09/2015 der Marktplatz [de] phát âm der Marktplatz 0 bình chọn