Những từ đã phát âm của Bartleby trong Forvo Trang 10.

Thành viên: Bartleby Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/04/2014 Schulzenfeldstraße [de] phát âm Schulzenfeldstraße bình chọn
13/04/2014 Strukturprozess [de] phát âm Strukturprozess bình chọn
13/04/2014 Strukturerhaltung [de] phát âm Strukturerhaltung bình chọn
13/04/2014 Stabilitätspostulat [de] phát âm Stabilitätspostulat bình chọn
13/04/2014 Stabilitätssuggestion [de] phát âm Stabilitätssuggestion bình chọn
13/04/2014 Subjektivierungsdebatte [de] phát âm Subjektivierungsdebatte bình chọn
13/04/2014 Vorwurfsvokabular [de] phát âm Vorwurfsvokabular bình chọn
13/04/2014 Diffamierungsvokabular [de] phát âm Diffamierungsvokabular bình chọn
13/04/2014 Aushandlungssystem [de] phát âm Aushandlungssystem bình chọn
13/04/2014 Arbeitssoziologe [de] phát âm Arbeitssoziologe bình chọn
13/04/2014 Attributionsfehler [de] phát âm Attributionsfehler bình chọn
13/04/2014 Konfliktminimierung [de] phát âm Konfliktminimierung bình chọn
13/04/2014 Kontingenzproblem [de] phát âm Kontingenzproblem bình chọn
13/04/2014 Kartellstruktur [de] phát âm Kartellstruktur bình chọn
13/04/2014 Korrekturvokabular [de] phát âm Korrekturvokabular bình chọn
13/04/2014 Korrespondenzverzerrung [de] phát âm Korrespondenzverzerrung bình chọn
13/04/2014 Funktionsdefinition [de] phát âm Funktionsdefinition bình chọn
13/04/2014 Fehlattribution [de] phát âm Fehlattribution bình chọn
13/04/2014 Institutionentheorie [de] phát âm Institutionentheorie bình chọn
13/04/2014 Irritationspotenzial [de] phát âm Irritationspotenzial bình chọn
13/04/2014 Interaktionsordnung [de] phát âm Interaktionsordnung bình chọn
13/04/2014 Illustrationszweck [de] phát âm Illustrationszweck bình chọn
13/04/2014 Integrationslogik [de] phát âm Integrationslogik bình chọn
13/04/2014 Interessenorientierung [de] phát âm Interessenorientierung bình chọn
13/04/2014 Entpersönlichung [de] phát âm Entpersönlichung bình chọn
13/04/2014 Unterstützungsbereitschaft [de] phát âm Unterstützungsbereitschaft bình chọn
13/04/2014 Reparaturprotein [de] phát âm Reparaturprotein bình chọn
13/04/2014 Rationalitätsvorstellung [de] phát âm Rationalitätsvorstellung bình chọn
13/04/2014 Revitalisierungstendenz [de] phát âm Revitalisierungstendenz bình chọn
13/04/2014 Gegentendenz [de] phát âm Gegentendenz bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Đức

Web: http://www.theaternetz.org/wolfgangbinder

Liên hệ Bartleby


Thống kê thành viên

Phát âm: 141.463 (71 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 26.706

Bình chọn: 158 bình chọn

Số lần xem trang: 133.233


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 13

Vị thứ theo phát âm: 1