Những từ đã phát âm của Bartleby trong Forvo Trang 10.

Thành viên: Bartleby Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/12/2014 angeschnauzt [de] phát âm angeschnauzt 0 bình chọn
18/12/2014 hochwohllöblich [de] phát âm hochwohllöblich 0 bình chọn
18/12/2014 veredelt [de] phát âm veredelt 0 bình chọn
18/12/2014 Lebensbereich [de] phát âm Lebensbereich 0 bình chọn
18/12/2014 heimgekommen [de] phát âm heimgekommen 0 bình chọn
18/12/2014 Tiefflugverbot [de] phát âm Tiefflugverbot 0 bình chọn
18/12/2014 Buschhemd [de] phát âm Buschhemd 0 bình chọn
18/12/2014 Kompaktauswahl [de] phát âm Kompaktauswahl 0 bình chọn
18/12/2014 Stadttheaterspielpläne [de] phát âm Stadttheaterspielpläne 0 bình chọn
18/12/2014 Stadttheaterspielplan [de] phát âm Stadttheaterspielplan 0 bình chọn
18/12/2014 Warenvorauswahl [de] phát âm Warenvorauswahl 0 bình chọn
18/12/2014 Informationsräume [de] phát âm Informationsräume 0 bình chọn
18/12/2014 Bildungsräume [de] phát âm Bildungsräume 0 bình chọn
18/12/2014 Erfahrungsraum [de] phát âm Erfahrungsraum 0 bình chọn
18/12/2014 Frontalunterrichtskunstanstrengungen [de] phát âm Frontalunterrichtskunstanstrengungen 0 bình chọn
18/12/2014 Publikumsschicht [de] phát âm Publikumsschicht 0 bình chọn
18/12/2014 Katastrophensaison [de] phát âm Katastrophensaison 0 bình chọn
18/12/2014 Vermittlungsmöglichkeit [de] phát âm Vermittlungsmöglichkeit 0 bình chọn
18/12/2014 Kantinenräume [de] phát âm Kantinenräume 0 bình chọn
18/12/2014 Kantinenraum [de] phát âm Kantinenraum 0 bình chọn
18/12/2014 Dramaturgieetage [de] phát âm Dramaturgieetage 0 bình chọn
18/12/2014 Theaterschreibe [de] phát âm Theaterschreibe 0 bình chọn
18/12/2014 Kirchenallee [de] phát âm Kirchenallee 0 bình chọn
18/12/2014 Romanheldinnen [de] phát âm Romanheldinnen 0 bình chọn
18/12/2014 Internetnutzerinnen [de] phát âm Internetnutzerinnen 0 bình chọn
18/12/2014 Romanheldin [de] phát âm Romanheldin 0 bình chọn
18/12/2014 Kantinenwelt [de] phát âm Kantinenwelt 0 bình chọn
18/12/2014 Zukunftsdebatte [de] phát âm Zukunftsdebatte 0 bình chọn
18/12/2014 Twitter-Theater-Wochen [de] phát âm Twitter-Theater-Wochen 0 bình chọn
18/12/2014 Theaterkünstlerinnen [de] phát âm Theaterkünstlerinnen 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Đức

Liên hệ Bartleby


Thống kê thành viên

Phát âm: 178.696 (85 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 36.792

Bình chọn: 340 bình chọn

Số lần xem trang: 232.925


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 10

Vị thứ theo phát âm: 2