Thành viên:

Bartleby

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/08/2016 Sandplate [de] phát âm Sandplate 0 bình chọn
10/08/2016 Tobias Giehl [de] phát âm Tobias Giehl 0 bình chọn
10/08/2016 Randzelgat [de] phát âm Randzelgat 0 bình chọn
10/08/2016 Kachelotplate [de] phát âm Kachelotplate 0 bình chọn
10/08/2016 Brauerplate [de] phát âm Brauerplate 0 bình chọn
10/08/2016 Westerems [de] phát âm Westerems 0 bình chọn
10/08/2016 Beate Schrott [de] phát âm Beate Schrott 0 bình chọn
10/08/2016 Richard Ringer [de] phát âm Richard Ringer 0 bình chọn
10/08/2016 Andrea Mayr [de] phát âm Andrea Mayr 0 bình chọn
10/08/2016 Christian vom Lehn [de] phát âm Christian vom Lehn 0 bình chọn
10/08/2016 Christoph Harting [de] phát âm Christoph Harting 0 bình chọn
10/08/2016 Schluchter [de] phát âm Schluchter 0 bình chọn
10/08/2016 Marco Koch [de] phát âm Marco Koch 0 bình chọn
10/08/2016 Busetief [de] phát âm Busetief 0 bình chọn
10/08/2016 Osterriede [de] phát âm Osterriede 0 bình chọn
10/08/2016 Accumer Ee [de] phát âm Accumer Ee 0 bình chọn
10/08/2016 kille [de] phát âm kille 0 bình chọn
10/08/2016 Bant [de] phát âm Bant 0 bình chọn
10/08/2016 Lena Kreundl [de] phát âm Lena Kreundl 0 bình chọn
10/08/2016 Julian Flügel [de] phát âm Julian Flügel 0 bình chọn
10/08/2016 Florian Vogel [de] phát âm Florian Vogel 0 bình chọn
10/08/2016 Knieschnürung [de] phát âm Knieschnürung 0 bình chọn
10/08/2016 Kurzarmtunika [de] phát âm Kurzarmtunika 0 bình chọn
10/08/2016 Langarmtunika [de] phát âm Langarmtunika 0 bình chọn
10/08/2016 aufklaffte [de] phát âm aufklaffte 0 bình chọn
10/08/2016 Schnürbrust [de] phát âm Schnürbrust 0 bình chọn
10/08/2016 Clemens Rapp [de] phát âm Clemens Rapp 0 bình chọn
10/08/2016 Tobias Scherbarth [de] phát âm Tobias Scherbarth 0 bình chọn
10/08/2016 Arthur Abele [de] phát âm Arthur Abele 0 bình chọn
10/08/2016 Lisa Hahner [de] phát âm Lisa Hahner 0 bình chọn