Thành viên:

Bartleby

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/02/2016 Hämatopoese [de] phát âm Hämatopoese 0 bình chọn
09/02/2016 Margarete Steiff GmbH [de] phát âm Margarete Steiff GmbH 0 bình chọn
08/02/2016 GIZ [de] phát âm GIZ 0 bình chọn
08/02/2016 die Genussregeln [de] phát âm die Genussregeln 0 bình chọn
08/02/2016 die Erzieherin [de] phát âm die Erzieherin 0 bình chọn
08/02/2016 Hilfsgut [de] phát âm Hilfsgut 0 bình chọn
08/02/2016 die Besprechung [de] phát âm die Besprechung 0 bình chọn
08/02/2016 der Kunsterzieher [de] phát âm der Kunsterzieher 0 bình chọn
08/02/2016 die Sicht [de] phát âm die Sicht 0 bình chọn
08/02/2016 die Einzelausstellung [de] phát âm die Einzelausstellung 0 bình chọn
08/02/2016 die Verlobung [de] phát âm die Verlobung 0 bình chọn
08/02/2016 das Wandgemälde [de] phát âm das Wandgemälde 0 bình chọn
08/02/2016 die Tat [de] phát âm die Tat 0 bình chọn
08/02/2016 der Bühnenmaler [de] phát âm der Bühnenmaler 0 bình chọn
08/02/2016 der Gegenwert [de] phát âm der Gegenwert 0 bình chọn
08/02/2016 die Wechselwirkung [de] phát âm die Wechselwirkung 0 bình chọn
08/02/2016 der Berührungspunkt [de] phát âm der Berührungspunkt 0 bình chọn
08/02/2016 die Verabschiedung [de] phát âm die Verabschiedung 0 bình chọn
08/02/2016 das Massenmedium [de] phát âm das Massenmedium 0 bình chọn
08/02/2016 die Kunstauktion [de] phát âm die Kunstauktion 0 bình chọn
08/02/2016 Lehrenzeichnung [de] phát âm Lehrenzeichnung 0 bình chọn
08/02/2016 Nennabmaß [de] phát âm Nennabmaß 0 bình chọn
08/02/2016 die Kunstrichtung [de] phát âm die Kunstrichtung 0 bình chọn
08/02/2016 die Tendenz [de] phát âm die Tendenz 0 bình chọn
08/02/2016 Lehrenabmaß [de] phát âm Lehrenabmaß 0 bình chọn
08/02/2016 Werkstücknennmaß [de] phát âm Werkstücknennmaß 0 bình chọn
08/02/2016 Lehrenaufbau [de] phát âm Lehrenaufbau 0 bình chọn
08/02/2016 Rasterplatte [de] phát âm Rasterplatte 0 bình chọn
08/02/2016 Prüflehrenvorrichtung [de] phát âm Prüflehrenvorrichtung 0 bình chọn
08/02/2016 Lehrenkörper [de] phát âm Lehrenkörper 0 bình chọn