Những từ đã phát âm của Bartleby trong Forvo Trang 10.

Thành viên: Bartleby Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/08/2014 zabaglione [de] phát âm zabaglione 0 bình chọn
22/08/2014 Weinschaumsauce [de] phát âm Weinschaumsauce 0 bình chọn
22/08/2014 Weinschaumsoße [de] phát âm Weinschaumsoße 0 bình chọn
22/08/2014 zackeln [de] phát âm zackeln 0 bình chọn
22/08/2014 Zackelschaf [de] phát âm Zackelschaf 0 bình chọn
22/08/2014 Zackenbogen [de] phát âm Zackenbogen 0 bình chọn
22/08/2014 Zacken-Erdschildkröte [de] phát âm Zacken-Erdschildkröte 0 bình chọn
22/08/2014 Zackeneule [de] phát âm Zackeneule 0 bình chọn
22/08/2014 Zackenfunktion [de] phát âm Zackenfunktion 0 bình chọn
22/08/2014 Zackenhirsch [de] phát âm Zackenhirsch 0 bình chọn
22/08/2014 Zackenkorkenzieher [de] phát âm Zackenkorkenzieher 0 bình chọn
22/08/2014 Zackenlinien-Bodeneule [de] phát âm Zackenlinien-Bodeneule 0 bình chọn
22/08/2014 ausgedruckt [de] phát âm ausgedruckt 0 bình chọn
22/08/2014 Knobibrot [de] phát âm Knobibrot 0 bình chọn
22/08/2014 Bekanntheit [de] phát âm Bekanntheit 0 bình chọn
22/08/2014 peritoneum [de] phát âm peritoneum 0 bình chọn
22/08/2014 Günther Nasdalla [de] phát âm Günther Nasdalla 0 bình chọn
22/08/2014 Nasdalla [de] phát âm Nasdalla 0 bình chọn
22/08/2014 Herbert Stöckl [de] phát âm Herbert Stöckl 0 bình chọn
22/08/2014 Karl Deuerling [de] phát âm Karl Deuerling 0 bình chọn
22/08/2014 Gustav Jung [de] phát âm Gustav Jung 0 bình chọn
22/08/2014 Horst Schauß [de] phát âm Horst Schauß 0 bình chọn
22/08/2014 Schauß [de] phát âm Schauß 0 bình chọn
22/08/2014 Peter Pumm [de] phát âm Peter Pumm 0 bình chọn
22/08/2014 Benno Zellermayer [de] phát âm Benno Zellermayer 0 bình chọn
22/08/2014 Zellermayer [de] phát âm Zellermayer 0 bình chọn
22/08/2014 August Starek [de] phát âm August Starek 0 bình chọn
22/08/2014 Starek [de] phát âm Starek 0 bình chọn
22/08/2014 Peter Stegmann [de] phát âm Peter Stegmann 0 bình chọn
22/08/2014 Moscheebesucher [de] phát âm Moscheebesucher 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Đức

Liên hệ Bartleby


Thống kê thành viên

Phát âm: 165.129 (78 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 32.682

Bình chọn: 232 bình chọn

Số lần xem trang: 181.019


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 10

Vị thứ theo phát âm: 1