Những từ đã phát âm của Bartleby trong Forvo Trang 10.

Thành viên: Bartleby Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/04/2014 Brzoska [de] phát âm Brzoska 0 bình chọn
22/04/2014 Im Lächle [de] phát âm Im Lächle 0 bình chọn
22/04/2014 Hoher Berg [de] phát âm Hoher Berg 0 bình chọn
22/04/2014 Ateschrang [de] phát âm Ateschrang 0 bình chọn
22/04/2014 Knotz [de] phát âm Knotz 0 bình chọn
22/04/2014 Stüwer [de] phát âm Stüwer 0 bình chọn
22/04/2014 Abzugsbänder [de] phát âm Abzugsbänder 0 bình chọn
22/04/2014 klassiert [de] phát âm klassiert 0 bình chọn
22/04/2014 Aufgeber [de] phát âm Aufgeber 0 bình chọn
22/04/2014 Umstellklappe [de] phát âm Umstellklappe 0 bình chọn
22/04/2014 Muthspiel [de] phát âm Muthspiel 0 bình chọn
22/04/2014 Schreieder [de] phát âm Schreieder 0 bình chọn
22/04/2014 Schwarzmayer [de] phát âm Schwarzmayer 0 bình chọn
22/04/2014 Schreckenberg [de] phát âm Schreckenberg 0 bình chọn
22/04/2014 polumschaltbar [de] phát âm polumschaltbar 0 bình chọn
22/04/2014 Serviceorganisation [de] phát âm Serviceorganisation 0 bình chọn
22/04/2014 Servicestützpunkt [de] phát âm Servicestützpunkt 0 bình chọn
22/04/2014 Staubeinhausung [de] phát âm Staubeinhausung 0 bình chọn
22/04/2014 Seitenaustragsband [de] phát âm Seitenaustragsband 0 bình chọn
22/04/2014 Seitenförderer [de] phát âm Seitenförderer 0 bình chọn
22/04/2014 Siebdeck [de] phát âm Siebdeck 0 bình chọn
22/04/2014 Seitenförderband [de] phát âm Seitenförderband 0 bình chọn
22/04/2014 Eindecksieb [de] phát âm Eindecksieb 0 bình chọn
22/04/2014 Abdecksieb [de] phát âm Abdecksieb 0 bình chọn
22/04/2014 Lohnbrechen [de] phát âm Lohnbrechen 0 bình chọn
22/04/2014 Überkornförderer [de] phát âm Überkornförderer 0 bình chọn
22/04/2014 Hans Holbein der Jüngere [de] phát âm Hans Holbein der Jüngere 0 bình chọn
22/04/2014 Bypassschurre [de] phát âm Bypassschurre 0 bình chọn
22/04/2014 Brechkreislauf [de] phát âm Brechkreislauf 0 bình chọn
22/04/2014 Prallbrecher [de] phát âm Prallbrecher 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Đức

Web: http://www.theaternetz.org/wolfgangbinder

Liên hệ Bartleby


Thống kê thành viên

Phát âm: 142.197 (71 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 26.952

Bình chọn: 158 bình chọn

Số lần xem trang: 135.732


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 12

Vị thứ theo phát âm: 1