Những từ đã phát âm của Bartleby trong Forvo Trang 10.

Thành viên: Bartleby Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/05/2015 Wechselkunde [de] phát âm Wechselkunde 0 bình chọn
24/05/2015 Trainingsmodul [de] phát âm Trainingsmodul 0 bình chọn
24/05/2015 Akademiejubiläum [de] phát âm Akademiejubiläum 0 bình chọn
24/05/2015 Festvortrag [de] phát âm Festvortrag 0 bình chọn
24/05/2015 Leibnizsitzung [de] phát âm Leibnizsitzung 0 bình chọn
24/05/2015 Glückwunschschreiben [de] phát âm Glückwunschschreiben 0 bình chọn
24/05/2015 Heeresverfassung [de] phát âm Heeresverfassung 0 bình chọn
24/05/2015 Sektionssitzung [de] phát âm Sektionssitzung 0 bình chọn
24/05/2015 Isolationsüberschlag [de] phát âm Isolationsüberschlag 0 bình chọn
24/05/2015 Isolationsüberschläge [de] phát âm Isolationsüberschläge 0 bình chọn
24/05/2015 Entladungseinsatz [de] phát âm Entladungseinsatz 0 bình chọn
24/05/2015 Ölschalter [de] phát âm Ölschalter 0 bình chọn
24/05/2015 Stoßfehlerströme [de] phát âm Stoßfehlerströme 0 bình chọn
24/05/2015 Folgestrom [de] phát âm Folgestrom 0 bình chọn
24/05/2015 buntschillernd [de] phát âm buntschillernd 0 bình chọn
24/05/2015 Tonaufschlämmung [de] phát âm Tonaufschlämmung 0 bình chọn
24/05/2015 Engobeüberzug [de] phát âm Engobeüberzug 0 bình chọn
24/05/2015 Engobetechnik [de] phát âm Engobetechnik 0 bình chọn
24/05/2015 Lehmengobe [de] phát âm Lehmengobe 0 bình chọn
24/05/2015 Holzascheglasur [de] phát âm Holzascheglasur 0 bình chọn
24/05/2015 Künstlerschmuck [de] phát âm Künstlerschmuck 0 bình chọn
24/05/2015 Ascheglasur [de] phát âm Ascheglasur 0 bình chọn
24/05/2015 Glasurtechnik [de] phát âm Glasurtechnik 0 bình chọn
24/05/2015 Schmelzfarbendekoration [de] phát âm Schmelzfarbendekoration 0 bình chọn
24/05/2015 Farbdekoration [de] phát âm Farbdekoration 0 bình chọn
24/05/2015 Zinnglasur [de] phát âm Zinnglasur 0 bình chọn
24/05/2015 materialabtragend [de] phát âm materialabtragend 0 bình chọn
24/05/2015 ultraschallunterstützt [de] phát âm ultraschallunterstützt 0 bình chọn
24/05/2015 Urmaterie [de] phát âm Urmaterie 0 bình chọn
24/05/2015 Ablauffiktion [de] phát âm Ablauffiktion 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Đức

Liên hệ Bartleby


Thống kê thành viên

Phát âm: 188.325 (133 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 38.653

Bình chọn: 721 bình chọn

Số lần xem trang: 498.847


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 9

Vị thứ theo phát âm: 2