Những từ đã phát âm của BlueNote trong Forvo

Thành viên: BlueNote Đăng ký phát âm của BlueNote

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/07/2012 monstruo [es] phát âm monstruo bình chọn
24/07/2012 Lasciva [es] phát âm Lasciva bình chọn
24/07/2012 sabanero [es] phát âm sabanero bình chọn
20/07/2012 piano [es] phát âm piano bình chọn
20/07/2012 gurrumina [es] phát âm gurrumina bình chọn
20/07/2012 externamente [es] phát âm externamente bình chọn
20/07/2012 rock [es] phát âm rock bình chọn
20/07/2012 súcubo [es] phát âm súcubo bình chọn
20/07/2012 bellaquear [es] phát âm bellaquear bình chọn
20/07/2012 botija [es] phát âm botija bình chọn
20/07/2012 chiquilín [es] phát âm chiquilín bình chọn
20/07/2012 saborearte [es] phát âm saborearte bình chọn
20/07/2012 a cielo abierto [es] phát âm a cielo abierto bình chọn
20/07/2012 al aire libre [es] phát âm al aire libre bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ BlueNote


Thống kê thành viên

Phát âm: 14

Từ đã thêm: 2

Số lần xem trang: 2.726


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 16.839

Vị thứ theo phát âm: 8.954