Những từ đã phát âm của BrummieSaffer trong Forvo Trang 2.

Thành viên: BrummieSaffer Đăng ký phát âm của BrummieSaffer

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/06/2009 is [af] phát âm is 0 bình chọn
26/06/2009 dit [af] phát âm dit 0 bình chọn
26/06/2009 gisteraand [af] phát âm gisteraand 0 bình chọn
26/06/2009 het [af] phát âm het 0 bình chọn
26/06/2009 wildehond [af] phát âm wildehond 0 bình chọn
26/06/2009 my [af] phát âm my 0 bình chọn
26/06/2009 bekruip [af] phát âm bekruip 0 bình chọn
26/06/2009 vertel [af] phát âm vertel 0 bình chọn
26/06/2009 moes [af] phát âm moes 0 bình chọn
26/06/2009 ek [af] phát âm ek 0 bình chọn
26/06/2009 Die [af] phát âm Die 1 bình chọn
26/06/2009 bome [af] phát âm bome 0 bình chọn
26/06/2009 in [af] phát âm in 0 bình chọn
26/06/2009 vlug [af] phát âm vlug 0 bình chọn
26/06/2009 nou [af] phát âm nou 0 bình chọn
26/06/2009 Boer [af] phát âm Boer 0 bình chọn
26/06/2009 met [af] phát âm met 0 bình chọn
26/06/2009 sy [af] phát âm sy 0 bình chọn
26/06/2009 honde [af] phát âm honde 0 bình chọn
26/06/2009 op pad [af] phát âm op pad 0 bình chọn
26/06/2009 om [af] phát âm om 0 bình chọn
26/06/2009 te [af] phát âm te 0 bình chọn
26/06/2009 soek [af] phát âm soek 0 bình chọn
26/06/2009 Kurdistan [af] phát âm Kurdistan 0 bình chọn
26/06/2009 Venesiaans [af] phát âm Venesiaans 0 bình chọn
26/06/2009 Typography [af] phát âm Typography 0 bình chọn
26/06/2009 kan [af] phát âm kan 0 bình chọn
26/06/2009 kans [af] phát âm kans 0 bình chọn
26/06/2009 Upington [af] phát âm Upington 0 bình chọn
26/06/2009 hulle [af] phát âm hulle 0 bình chọn

Thông tin thành viên

A South African living in the UK, I came across this site whilst looking for the Italian pronunciation of Cinquecento. What an excellent idea this site is!

Admittedly, like some people have a face for radio, I have a voice for books, but I'm happy to give the pronunciations a go!

Ek bly al 11 jaar in Engeland, so hoopelik is my aksent nog aanvaarbaar!

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Nam Phi

Liên hệ BrummieSaffer


Thống kê thành viên

Phát âm: 85 (5 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 9 bình chọn

Số lần xem trang: 19.391


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 2.954